thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 31-7 ĐẾN 6-8-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 31/7/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
7h05: Giáo dục Quảng Nam
7h20: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 33
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Quê hương – tình yêu
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hoàng Sâm vị tướng huyền thoại
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Ca nhạc quốc tế: Gặp gỡ “Tiểu Diva” Ariana Grande
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ - tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 34
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 5
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khi nắng hè về
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 34
15h50: Kết nối những mảnh đời
16h05: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Xây dựng Nông thôn mới
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 23
21h00: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam tổng điều tra kinh tế
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 59, 60
Thứ ba ngày 01/8/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam tổng điều tra kinh tế
7h15: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 34
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Kết nối những mảnh đời
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 59, 60
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Bến đợi
10h00: Sắc màu cuộc sống: Múa rối Hội An
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 23
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 35
12h30: Game show: Hóa đơn may mắn
13h20: Giáo dục Quảng Nam
13h35: Ca nhạc quốc tế: Ca nhạc quốc tế: Gặp gỡ “Tiểu Diva” Ariana Grande

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 36
15h50: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam tổng điều tra kinh tế
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 24
21h00: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Văn hóa xã hội: Hiệu quả công tác chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 61, 62
Thứ tư ngày 02/8/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo

7h15: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 35
8h00: Văn hóa xã hội: Hiệu quả công tác chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện
8h15: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam tổng điều tra kinh tế
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 61, 62
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Dân ca nhạc cổ: Hành trình Lý ngựa ô
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 36
12h30: Game show: Một bước để chiến thắng
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 36
15h50: Văn hóa xã hội: Hiệu quả công tác chi trả trợ giúp xã hội qua bưu điện
16h05: Ca nhạc quốc tế: Ca nhạc quốc tế: Gặp gỡ “Tiểu Diva” Ariana Grande
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h00: THTT chương trình “Tri ân những tấm lòng nhân ái, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”
21h00: Game show: Trẻ em luôn đúng

21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Cựu chiến binh làm theo lời Bác
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 63, 64
Thứ năm ngày 03/8/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 36
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Cựu chiến binh làm theo lời Bác
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 63, 64
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Lời quê
10h00: Kết nối những mảnh đời
10h15: Phim truyện Việt Nam:
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 37
12h30: Game show: Trẻ em luôn đúng
13h20: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam tổng điều tra kinh tế
13h35: Dân ca nhạc cổ: Hành trình Lý ngựa ô
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 37
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Cựu chiến binh làm theo lời Bác
16h05: Ca nhạc: Bến đợi
16h30: Tạp chí thiếu nhi

16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 25
21h00: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 65, 66
Thứ sáu ngày 04/8/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 37
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 65, 66
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Giai điệu vượt thời gian: Khúc tâm tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
10h00: Dân tộc và miền núi
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 25

11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 38
12h30: Game show: Bạn có bình thường
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Cựu chiến binh làm theo lời Bác
13h35: Ca nhạc: Lời quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 38
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: hành trình Lý ngựa ô
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin và truyền thông
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 26
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 6
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 67, 68

 

Thứ bảy ngày 05/8/2017

5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Chương trình “Tri ân những tấm lòng nhân ái, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 67, 68
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Giấc mơ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 26
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 39
12h30: Phim truyện Việt Nam: Mặt nạ thủy tinh – tập 6
13h20: Đất và người xứ Quảng: Người Giẻ Triêng và Đinh Tút
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Khúc tâm tình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 39
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Lời quê
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 27
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 7
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 69, 70

 

Chủ nhật ngày 06/8/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Xây dựng nông thôn mới
7h05: Chương trình Học trò xứ Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 69, 70
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Kiến thức cuộc sống: Trải nghiệm một ngày ở hồ Phú Ninh
10h15: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ – tập 27
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 40
12h30: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 7
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Giấc mơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Cải cách hành chính

15h00: Phim truyện Việt Nam: Xóm gà – tập 40
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Hành trình Lý ngựa ô
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khu vườn xôn xao
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Trải nghiệm một ngày ở hồ Phú Ninh
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h10: Phim truyện Việt Nam: Yêu không dễ - tập 28
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 8
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 71, 72


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter