thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 28-8 ĐẾN 3-9-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 28/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc: Liên hoan Tiếng hát thiếu nhi tỉnh Quảng Nam lần thứ II
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 8
8h00: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
8h15: Kết nối những mảnh đời
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – tập 8
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc quốc tế: Những Boyband một thời vang bóng
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng - tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 9
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 17
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Đất nước đẹp ngàn hoa
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 9
15h50: Bạn có biết: Màu nhuộm tóc thời trang và cách dưỡng
16h05: Ca nhạc: Lời yêu
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 17
20h55: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 1


Thứ ba ngày 29/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h00: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 9
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 1
9h30: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h45: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 10
12h20: Game show: Hóa đơn may mắn
13h10: Ca nhạc

13h20: Kết nối những mảnh đời
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những Boyband một thời vang bóng
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 10
15h50: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 18
20h55: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 2


Thứ tư ngày 30 /8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn

6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 10
8h00: Kết nối những mảnh đời
8h15: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 2
9h30: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h45: Dân ca nhạc cổ: Sông nước Thu Bồn
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 11
12h20: Game show: Một bước để chiến thắng
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 11
15h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những Boyband một thời vang bóng
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Ước mơ hồng
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM

20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 19
20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
21h45: Bạn có biết: Màu nhuộm tóc thời trang và cách dưỡng
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 3


Thứ năm ngày 31/8/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 11
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 3
9h30: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h45: Ca nhạc: Tổ quốc gọi tên mình
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 12
12h20: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
13h35: Dân ca nhạc cổ: Sông nước Thu Bồn
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Ước mơ hồng
14h45: Bạn có biết: Màu nhuộm tóc thời trang và cách dưỡng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 12
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM

16h05: Ca nhạc: Tiếng hát nơi đảo xa
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
20h00: THTT chương trình “Kết nối yêu thương” số 6
21h30: Game show: Bạn có bình thường
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 4


Thứ sáu ngày 1/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Pháp luật và đời sống: Điểm sáng ngành Tư pháp
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Văn học nghệ thuật: Lặng lẽ một mùa hoa phố nhỏ
7h15: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 12
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 4
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Giai điệu vượt thời gian: Bác Hồ - một tình yêu bao la
10h00: Sắc màu cuộc sống: Giới thiệu những sáng tác về Tam Kỳ
10h15: Phim hài: Không hề biết giận

11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 13
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM
13h35: Ca nhạc: Tổ quốc gọi tên mình
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 13
15h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
16h05: Dân ca nhạc cổ: Sông nước Thu Bồn
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 20
20h55: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 1
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời – tập 5

 

Thứ bảy ngày 2/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim tài liệu: Nơi viết lời huyền thoại
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Mẹ vắng nhà
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” số 6
10h30: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 20
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 14
12h20: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 1
13h10: Ca nhạc
13h20: Phim tài liệu: Bác Hồ với đại đoàn kết toàn dân
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Bác Hồ một tình yêu bao la
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 14
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Tổ quốc gọi tên mình
16h30: Phim hoạt hình: Robo trái cây
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Tạp chí văn hóa thế giới
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Cải cách hành chính
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 21
21h00: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 2
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mắt Bác Hồ cười


Chủ nhật ngày 3/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Cải cách hành chính
6h50: Xây dựng nông thôn mới
7h05: Chương trình Học trò xứ Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Mắt Bác Hồ cười
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 21
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 15
12h20: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Việt Nam quê hương tôi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Robo trái cây
14h45: Cải cách hành chính

15h00: Phim truyện Việt Nam: Tay chơi miệt vườn – tập 15
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bác Hồ một tình yêu bao la
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Chào năm học mới
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Một ngày dạo trên hồ Trung Phước
17h30: Phim hoạt hình: Chiến long xạ thủ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Săn vàng – tập 22
20h55: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 3
21h45: Phim tài liệu: Trương Chí Cương – trọn đời cống hiến, tập 1 “Một lòng trung kiên”
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền thoại ghe bầu


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter