thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 25-9 ĐẾN 1-10-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 25/9/2017
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
7h20: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 3
8h05: Dân ca nhạc cổ: Hô hát bài chòi
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 21, 22
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc quốc tế: Những giai điệu bất hủ
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ - tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 4
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 26
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
14h45: Chuyên đề khuyến nông: Nuôi ghép tôm sú và cá đối mục
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 4
15h50: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc
16h05: Ca nhạc: Khúc hát từ trái tim
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ - tập 12
20h55: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 23, 24

Thứ ba ngày 26/9/2017

      5h30: Giới thiệu chương trình

      5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

      5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ

      6h00: Quảng Nam ngày mới

      6h30: Bản tin Tài chính thị trường

      6h35: Tài nguyên và môi trường

      6h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo

      7h00: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

      7h15: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 4

      8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

      8h15: Xây dựng nông thôn mới

      8h30: Quảng Nam ngày mới

      9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 23, 24

      9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

      9h35: Ca nhạc: Người con gái Việt Nam

      10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới

      10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ - tập 12

      11h15: Thời sự QRT

      11h30: Thể thao trong ngày

      11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 5

      12h20: Game show: Hóa đơn may mắn

      13h10: Ca nhạc

      13h20: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc

      13h35: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bất hủ

      14h00: Thời sự QRT

      14h15: Thể thao trong ngày

      14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ

      14h45: Tài nguyên và môi trường

      14h55: Thông tin khoa học và công nghệ

      15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 5

      15h50: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

      16h05: Nhịp cầu âm nhạc

      16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ

      16h50: Ca nhạc

      17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế

      17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam

      17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ

      17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

      18h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo

      18h25: Quảng cáo

      18h30: Thời sự QRT

      18h53: Thông báo, quảng cáo

      19h00: Thời sự VTV

      19h45: Thông báo, quảng cáo

      19h50: Phụ nữ Quảng Nam

      20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 13

      20h55: Game show: Một bước để chiến thắng

      21h45: Phóng sự: Ngân hàng Chính sách xã hội – 15 năm vì người nghèo

      22h05: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn

      22h20: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

      22h35: Thể thao trong ngày

      22h40: Bản tin Thời sự cuối ngày

      22h45: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 25, 26

Thứ tư ngày 27/9/2017

      5h30: Giới thiệu chương trình

      5h35: Bài tập thể dục buổi sáng

      5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ

      6h00: Quảng Nam ngày mới

      6h30: Bản tin Tài chính thị trường

      6h35: Phụ nữ Quảng Nam

      6h50: Phóng sự: Ngân hàng Chính sách xã hội – 15 năm vì người nghèo

      7h10: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo

      7h25: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 5

      8h05: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn

      8h20: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện

      8h30: Quảng Nam ngày mới

      9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 25, 26

      9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

      9h35: Dân ca nhạc cổ: Câu hát trao duyên

      10h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo

      10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 13

      11h15: Thời sự QRT

      11h30: Thể thao trong ngày

      11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 6

      12h20: Game show: Một bước để chiến thắng

      13h10: Ca nhạc

      13h20: Tài nguyên và môi trường

      13h35: Ca nhạc: Người con gái Việt Nam

      14h00: Thời sự QRT

      14h15: Thể thao trong ngày

      14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ

      14h45: Phụ nữ Quảng Nam

      15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 6

      15h50: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn

      16h05: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bất hủ

      16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bay cao tiếng hát tuổi thơ

      16h50: Ca nhạc

      17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế

      17h15: Trang địa phương: huyện Tây Giang

      17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ

      17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

      18h10: Quốc phòng toàn dân

      18h25: Quảng cáo

      18h30: Thời sự QRT

      18h53: Thông báo, quảng cáo

      19h00: Thời sự VTV

      19h45: Thông báo, quảng cáo

       19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch

      20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 14

      20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ

       21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Công tác cán bộ nữ nhìn từ Phước Sơn

      22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

      22h15: Thể thao trong ngày

      22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày

      22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 27, 28


Thứ năm ngày 28/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 6
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Công tác cán bộ nữ nhìn từ Phước Sơn
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 27, 28
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Hương lúa
10h00: Bạn có biết: Chế biến món canh chua cá lóc
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 7
12h20: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
13h35: Dân ca nhạc cổ: Câu hát trao duyên
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bay cao tiếng hát tuổi thơ
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch

15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 7
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Công tác cán bộ nữ - nhìn từ Phước Sơn
16h05: Ca nhạc: Người con gái Việt Nam
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Chuyên đề Tiếng Anh Quảng Nam Today
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 15
20h55: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Chuyên đề Tiếng Anh Quảng Nam Today
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h35: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 29, 30


Thứ sáu ngày 29/9/2 017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 7
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
8h30: Quảng Nam ngày mới

9h00: Chuyên đề Tiếng Anh Quảng Nam Today
9h10: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 29, 30
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Giai điệu vượt thời gian: Bóng chiều
10h00: Pháp luật và đời sống: Quảng Nam với công tác tuyên truyền tiết kiệm điện
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 15
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 8
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Công tác cán bộ nữ - nhìn từ Phước Sơn
13h35: Ca nhạc: Hương lúa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 8
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Câu hát trao duyên
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Văn hóa xã hội: Tộc họ văn hóa tiêu biểu Võ Văn
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 16
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 27
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 31, 32


Thứ bảy ngày 30/9/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Chuyên đề khuyến nông: Sản xuất măng tây xanh
7h15: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 8
8h00: An ninh tiếng Cơ Tu
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 31, 32
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Bến đợi
10h00: Kiến thức cuộc sống: Trải nghiệm du lịch đồi chè Đông Giang
10h15: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 9
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 27
13h10: Ca nhạc
13h20: Đất và người xứ Quảng
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 9
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Hương lúa
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Văn học nghệ thuật: Dòng sông và đời người
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ

17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Kết nối những mảnh đời
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 17
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 28
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h35: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 33, 34


Chủ nhật ngày 1/10/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Kết nối những mảnh đời
6h50: Văn học nghệ thuật: Dòng sông và đời người
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 9
8h05: Dân ca nhạc cổ: Hát xoan
8h30: THTT chương trình Học trò xứ Quảng - số chung kết năm 2017
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 10
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 28
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày

14h20: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Giá phải trả – tập 10
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bóng chiều
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Trải nghiệm du lịch đồi chè Đông Giang
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Dâu trăm họ – tập 18
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 29
21h45: Chuyên đề khuyến nông: Sản xuất măng tây xanh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 35, 36


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter