thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 30-10 ĐẾN 5-11-2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 30/10/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
7h00: Game show Quê mình xứ Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Còn mãi với xứ Quảng
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc Nga bất hủ
10h00: Văn học nghệ thuật: Trăm năm ở chốn quê nhà
10h20: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 4
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 41
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Dòng sông tuổi thơ
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 4
15h50: Kiến thức cuộc sống: Một ngày dạo trên hồ Phước Bình
16h05: Ca nhạc: Biển chiều
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 14
20h55: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 1


Thứ ba ngày 31/10/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h00: Hộp thư truyền hình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 4
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Kết nối những mảnh đời
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 1
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Ca nhạc: Mây xa
10h05: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h20: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 5
12h20: Game show: Hóa đơn may mắn
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Một ngày dạo trên hồ Phước Bình
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc Nga bất hủ

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 5
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Sức khỏe cho mọi người
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Văn học nghệ thuật: Trăm năm ở chốn quê nhà
20h05: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 15
20h55: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Kinh tế: Vì sao Điện Bàn không nợ khi xây dựng nông thôn mới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 2


Thứ tư ngày 1/11/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Sức khỏe cho mọi người

7h20: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 5
8h00: Kinh tế: Vì sao Điện Bàn không nợ khi xây dựng nông thôn mới
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 2
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về kỷ niệm
10h05: Kiến thức cuộc sống: Một ngày dạo trên hồ Phước Bình
10h20: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 15
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 6
12h20: Game show: Một bước để chiến thắng
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Mây xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 6
15h50: Kinh tế: Vì sao Điện Bàn không nợ khi xây dựng nông thôn mới
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc Nga bất hủ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ vui ca
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: thành phố Hội An
17h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 16

20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Phú Ninh với Chỉ thị 03
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Phan Châu Trinh – tập 1


Thứ năm ngày 2/11/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 6
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Phú Ninh với Chỉ thị 03
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Phan Châu Trinh – tập 1
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Đất Quảng quê mình
10h00: Kết nối những mảnh đời
10h15: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 7
12h20: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Vì sao Điện Bàn không nợ khi xây dựng nông thôn mới
13h35: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về kỷ niệm
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ vui ca
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 7
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Phú Ninh với Chỉ thị 03

16h05: Ca nhạc: Mây xa
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
17h30: Phim hoạt hình:
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 17
20h55: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Phan Châu Trinh – tập 2


Thứ sáu ngày 3/11/2 017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình:
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 7
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Phan Châu Trinh – tập 2
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu quê hương

10h00: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h15: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 8
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống
13h35: Ca nhạc: Đất Quảng quê mình
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 8
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về kỷ niệm
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình:
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 18
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 42
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

 

 Thứ bảy ngày 4/11/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 8
8h05: Dân ca nhạc cổ: Nhớ về kỷ niệm
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Ca nhạc: Mây xa
10h05: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h20: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 9
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 42
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Về làng du lịch xã Bhơ Hoồng – Đông Giang
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 9
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Đất Quảng quê mình
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống: Vũ điệu Apsara
17h30: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Liên đoàn lao động
20h05: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 19
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 43
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Khí phách Hoàng Diệu


Chủ nhật ngày 5/11/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Liên đoàn lao động
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 9
8h05: Tiếng hát đất Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Bản tin tiếng Anh
9h10: Sắc màu cuộc sống: Vũ điệu Apsara
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 10
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 43

13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Mây xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Chuyên mục Liên đoàn lao động
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 10
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Giai điệu quê hương
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát Nga yêu thích
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Về làng du lịch xã Bhơ Hoồng – Đông Giang
17h30: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Truy tìm hung thủ - tập 20
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 44
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Phan Thanh – nhà trí thức cách mạng

 


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter