thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỬ 27/11 ĐẾN 3/12/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 27/11/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách đào tạo và giải quyết việc làm
6h50: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h05: Giáo dục Quảng Nam
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 31
8h05: Dân ca nhạc cổ: Câu hát dân ca
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ - tập 4
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc quốc tế: Mưa tháng 11
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 8
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 32
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 53
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 32
15h50: Bạn có biết: Về Tiên Phước thưởng thức cháo ong vò vè
16h05: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
17h30: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 9
20h55: Game show: Hóa đơn may mắn
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ – tập 5


Thứ ba ngày 28/11/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h00: Hộp thư truyền hình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Kết nối những mảnh đời
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Đại tướng Mai Chí Thọ – tập 5
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Người mẹ Việt Nam
10h00: Bạn có biết: Về Tiên Phước thưởng thức cháo ong vò vè
10h15: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 33
12h20: Game show: Hóa đơn may mắn
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn học nghệ thuật: Ai về cố quận cho ta nhắn
13h35: Ca nhạc quốc tế: Mưa tháng 11
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim hoạt hình
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Sức khỏe cho mọi người
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 10
20h55: Game show: Một bước để chiến thắng
21h45: Kinh tế
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 1


Thứ tư ngày 29/11/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình:
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Sức khỏe cho mọi người
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 33
8h05: Kinh tế
8h20: Tài nguyên và môi trường
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 1
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Dân ca nhạc cổ: Ngọt ngào câu hát dân ca
10h00: Kết nối những mảnh đời
10h15: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 34
12h20: Game show: Một bước để chiến thắng
13h10: Ca nhạc
13h20: Hộp thư truyền hình
13h35: Ca nhạc: Người mẹ Việt Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 34
15h50: Kinh tế
16h05: Ca nhạc quốc tế: Mưa tháng 11
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Thầy cô và mái trường
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Chuyên đề khuyến nông: Chăn nuôi gà Ai Cập
17h30: Phim hoạt hình
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 11
20h55: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
21h45: Nhịp điệu cuộc sống
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 2


Thứ năm ngày 30/11/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Chuyên đề khuyến nông: Chăn nuôi gà Ai Cập
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 34
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 2
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Hương tình yêu
10h00: Kinh tế
10h15: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 35
12h20: Game show: Tỏa sáng bất ngờ
13h10: Ca nhạc
13h20: Kết nối những mảnh đời
13h35: Dân ca nhạc cổ: Ngọt ngào câu hát dân ca
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Thầy cô và mái trường
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 35
15h50: Nhịp điệu cuộc sống
16h05: Ca nhạc: Người mẹ Việt Nam
16h30: Tạp chí thiếu nhi
16h50: Chuyên đề tiếng Anh
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Bạn có biết: về Tiên Phước thưởng thức cháo ong vò vẽ
17h30: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Văn học nghệ thuật: Ai về cố quận cho ta nhắn
20h05: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 12
20h55: Game show: Bạn có bình thường
21h45: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả
22h00: Chuyên đề tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 3


Thứ sáu ngày 1/12/2 017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Chiến xa thần thú
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Văn học nghệ thuật: Ai về cố quận cho ta nhắn
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 35
8h05: An ninh Quảng Nam
8h20: Ca nhạc
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Chuyên đề tiếng Anh
9h10: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 3
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Giai điệu vượt thời gian: Ca khúc về Tây Nguyên của nhạc sĩ Nguyễn Cường
10h00: Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm

10h20: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 36
12h20: Game show: Bạn có bình thường
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống
13h35: Ca nhạc: Hương tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Tạp chí thiếu nhi
14h45: Hộp thư truyền hình
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 36
15h50: Kiến thức cuộc sống: Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả
16h05: Dân ca nhạc cổ: Ngọt ngào câu hát dân ca
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
17h30: Phim hoạt hình:
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 13
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 54
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 4

 

Thứ bảy ngày 2/12/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony tình bạn diệu kỳ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đi qua mùa gió – tập 36
8h05: Dân ca nhạc cổ: Ngọt ngào câu hát dân ca
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 4
9h20: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h35: Ca nhạc: Dòng sông quê hương
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Hot girl làm vợ – tập 1
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 54
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Khám phá làng chiếu Triêm Tây bên dòng Thu Bồn
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Ca khúc về Tây Nguyên của nhạc sĩ Nguyễn Cường
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Hot girl làm vợ – tập 1
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Hương tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Sắc màu cuộc sống
17h30: Phim hoạt hình: Pony tình bạn diệu kỳ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Liên đoàn lao động
20h00: Phóng sự: Khát vọng vươn lên để hòa nhập cuộc sống
20h05: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 14
21h00: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 55
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h15: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 5


Chủ nhật ngày 3/12/2017


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony tình bạn diệu kỳ
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Liên đoàn lao động
6h50: Phóng sự: Khát vọng vươn lên để hòa nhập cuộc sống
7h00: Bản tin duyên hải miền Trung
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Hot girl làm vợ – tập 1
8h05: Tiếng hát đất Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Bản tin tiếng Anh
9h10: Sắc màu cuộc sống
9h25: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
9h40: Nhịp cầu âm nhạc
10h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h15: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Hot girl làm vợ – tập 2
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 55
13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Dòng sông quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h20: Phim hoạt hình: Sấm chớp và tốc độ
14h45: Chuyên mục Liên đoàn lao động
15h00: Giải bóng đá vô địch quốc gia: Quảng Nam gặp TP Hồ Chí Minh
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
16h50: Ca nhạc
17h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
17h15: Kiến thức cuộc sống: Khám phá làng chiếu Triêm Tây bên dòng Thu Bồn
17h30: Phim hoạt hình: Pony tình bạn diệu kỳ
17h50: Phim sitcom: Gia đình ngũ quả
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h55: Chính sách hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Trại cá sấu – tập 15
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Mặt nạ thủy tinh – tập 56
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h05: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 1


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter