thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 26/3 ĐẾN 1/4/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAMThứ hai ngày 26/3/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Em yêu lắm khúc đồng dao
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Sắc màu cuộc sống: Lênh đênh trên sóng hồ Phú Ninh
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Châu sa – tập 32
8h00: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h15: Bạn có biết: Ẩm thực ở chợ đêm Hội An
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 1 quý II năm 2018
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Châu sa – tập 33
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 65
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Em yêu lắm khúc đồng dao
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Châu sa – tập 33
15h50: Bạn có biết: Ẩm thực ở chợ đêm Hội An
16h05: Ca nhạc: Những miền quê xứ Quảng
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 1
17h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 31
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 66
21h45: Pháp luật và đời sống: Nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống ma túy (2012 -2017)
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 26
Thứ ba ngày 27/3/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Châu sa – tập 33
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống ma túy (2012 -2017)
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tìm lại sông quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 31
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Châu sa – tập 34
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 66
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Ẩm thực ở chợ đêm Hội An
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc nữ Fifth Hamony

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 1 quý II năm 2018
16h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 32
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 67
21h45: Văn hóa xã hội: Nâng cao đời sống tinh thần người lao động
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 27
Thứ tư ngày 28/3/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Châu sa – tập 34
8h00: Văn hóa xã hội: Nâng cao đời sống tinh thần người lao động
8h15: Tạp chí thiếu nhi
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 2
9h45: Sắc màu cuộc sống: Lênh đênh trên sóng hồ Phú Ninh
10h00: Dân ca nhạc cổ: Tình quê Duy Hòa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 32
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Châu sa – tập 35
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 67
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Tìm lại sông quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
15h00: Phim truyện Việt Nam: Châu sa – tập 35
15h50: Văn hóa xã hội: Nâng cao đời sống tinh thần người lao động
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc nữ Fifth Hamony
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Làng Vũ Đại ngày ấy - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 33
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 68
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng bộ Hội An với việc lãnh đạo phát triển du lịch
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 28
Thứ năm ngày 29/3/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Châu sa – tập 35
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng bộ Hội An với việc lãnh đạo phát triển du lịch
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Làng Vũ Đại ngày ấy - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Đà Nẵng quê tôi
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 33
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 1
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 68
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động
13h35: Dân ca nhạc cổ: Tình quê Duy Hòa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 1
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng bộ Hội An với việc lãnh đạo phát triển du lịch
16h05: Ca nhạc: Tìm lại sông quê
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Làng Vũ Đại ngày ấy - tập 2
17h45: Sắc màu cuộc sống: Lênh đênh trên sóng hồ Phú Ninh
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phóng sự: Công tác xã hội vì hạnh phúc nhân dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 34
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 69
21h45: Phóng sự: Người giữ thành hợp tác xã
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 29
Thứ sáu ngày 30/3/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phóng sự: Công tác xã hội vì hạnh phúc nhân dân
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Phóng sự: Bình minh trên Gò Dài
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 1
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Pháp luật và đời sống: Nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống ma túy (2012 -2017)
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Làng Vũ Đại ngày ấy - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người tôi yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 34
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 2
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 69
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Đảng bộ Hội An với việc lãnh đạo phát triển du lịch
13h35: Ca nhạc: Đà Nẵng quê tôi

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Phóng sự: Người giữ thành hợp tác xã
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 2
15h50: Phóng sự: Bình minh trên Gò Dài
16h05: Dân ca nhạc cổ: Tình quê Duy Hòa
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu - tập 1
17h45: Pháp luật và đời sống: Nhìn lại công tác đấu tranh phòng chống ma túy (2012 -2017)
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 35
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 70
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 30

 Thứ bảy ngày 31/3/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h05: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
7h20: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 2
8h05: An ninh tiếng Cơ Tu
8h20: Ca nhạc
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Giai điệu quê hương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 35
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 3
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 70
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Rèn luyện thể lực cho học sinh tiểu học
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người tôi yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 3
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Đà Nẵng quê tôi
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu - tập 2
17h45: Văn học nghệ thuật: Tiếng chiều ngân xa
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Kết nối những mảnh đời
20h05: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 36
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 71
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 31


Chủ nhật ngày 1/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Kết nối những mảnh đời
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 3
8h00: Dân ca nhạc cổ: Tình quê Duy Hòa
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 36
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 4
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 71
13h10: Ca nhạc
13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Giai điệu quê hương

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 4
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người tôi yêu
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ - tập 1
17h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, CM Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
19h50: Văn học nghệ thuật: Tiếng chiều ngân xa
20h05: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 37
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 72
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h05: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 32


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter