thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 2/4 ĐẾN 8/4/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 2/4/2018


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
6h45: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 4
8h00: Văn học nghệ thuật: Tiếng chiều ngân xa
8h15: Kiến thức cuộc sống: Rèn luyện thể lực cho học sinh tiểu học
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của Jesse McCartney
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 37
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 5
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 72
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 5
15h50: Văn học nghệ thuật: Tiếng chiều ngân xa
16h05: Ca nhạc: Giai điệu quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 38
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 73
21h45: Đất và người xứ Quảng: Dấu xưa Bàu Dũ
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 33


Thứ ba ngày 3/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 5
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Đất và người xứ Quảng: Dấu xưa Bàu Dũ
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Bến đợi
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 38
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 6
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 73
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng

13h35: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của Jesse McCartney
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 6
15h50: Đất và người xứ Quảng: Dấu xưa Bàu Dũ
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Nhịp điệu trẻ thơ
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng – tập 1
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, An sinh xã hội
19h50: Kinh tế: Khấm khá nhờ phù chúc
20h05: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 39
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 74
21h45: Văn học nghệ thuật: Tiếng chiều ngân xa
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 34


Thứ tư ngày 4/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 6

8h00: Kinh tế: Khấm khá nhờ phù chúc
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Nhịp điệu trẻ thơ
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng - tập 1
9h45: Văn học nghệ thuật: Tiếng chiều ngân xa
10h00: Dân ca nhạc cổ: Hương quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 39
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 7
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 74
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Đất và người xứ Quảng: Dấu xưa Bàu Dũ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 7
15h50: Kinh tế: Khấm khá nhờ phù chúc
16h05: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của Jesse McCartney
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng - tập 2
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 40
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 75
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Chàng thanh niên với đam mê phát triển nông nghiệp hữu cơ
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 35


Thứ năm ngày 5/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 7
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Chàng thanh niên với đam mê phát triển nông nghiệp hữu cơ
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Ơi cuộc sống mến thương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Hoa đồng nội – tập 40
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 8
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 75
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Khấm khá nhờ phù chúc
13h35: Dân ca nhạc cổ: Hương quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 8
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Chàng thanh niên với đam mê phát triển nông nghiệp hữu cơ
16h05: Ca nhạc: Bến đợi
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Miền đất không cô đơn - tập 1

17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, An sinh xã hội
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 1
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 76
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 36


Thứ sáu ngày 6/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 8
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miền đất không cô đơn - tập 1
9h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Hương tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 1
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 9
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 76

13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Chàng thanh niên với đam mê phát triển nông nghiệp hữu cơ
13h35: Ca nhạc: Ơi cuộc sống mến thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 9
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Hương quê
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Miền đất không cô đơn - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 2
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 77
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 37


Thứ bảy ngày 7/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết

7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 9
8h05: Tiếng hát đất Quảng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miền đất không cô đơn - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Giấc mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 10
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 77
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Lợi ích của việc tập Yoga
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Hương tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 10
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Ơi cuộc sống mến thương
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Thị trấn yên tĩnh - tập 1
17h45: Sắc màu cuộc sống: Người hết lòng vì tuồng
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, An sinh xã hội
19h50: Lao động và Công đoàn
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 3
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 78
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới

22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 38


Chủ nhật ngày 8/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Lao động và Công đoàn
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 10
8h00: Sắc màu cuộc sống: Người hết lòng vì tuồng
8h15: Kiến thức cuộc sống: Lợi ích của việc tập Yoga
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Thị trấn yên tĩnh - tập 1
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 11
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 78
13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Giấc mơ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
14h45: Lao động và Công đoàn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 11
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Hương tình yêu
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Em yêu làn điệu dân ca

16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Thị trấn yên tĩnh - tập 2
17h45: Kiến thức cuộc sống: Lợi ích của việc tập Yoga
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Sắc màu cuộc sống: Người hết lòng vì tuồng
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa– tập 4
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 79
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h05: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 39


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter