thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 9/4 DEN 15/4/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 9/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Em yêu làn điệu dân ca
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Lao động và công đoàn
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 11
8h00: Sắc màu cuộc sống: Người hết lòng vì tuồng
8h15: Kiến thức cuộc sống: Lợi ích của việc tập Yoga
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Thị trấn yên tĩnh – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 12
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 79
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Em yêu làn điệu dân ca
14h45: Sắc màu cuộc sống: Người hết lòng vì tuồng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 12
15h50: Kiến thức cuộc sống: Lợi ích của việc tập Yoga
16h05: Ca nhạc: Giấc mơ
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Sương tan – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 5
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 80
21h45: Pháp luật và đời sống: Tiên Phước thực hiện NQ 12 HĐND tỉnh
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 40
Thứ ba ngày 10/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 12
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Tiên Phước thực hiện NQ 12 HĐND tỉnh
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Sương tan – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tình biên cương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 13
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 80
13h10: Ca nhạc
13h20: Sắc màu cuộc sống: Người hết lòng vì tuồng

13h35: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 13
15h50: Pháp luật và đời sống: Tiên Phước thực hiện NQ 12 HĐND tỉnh
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Sương tan – tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, An sinh xã hội
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 6
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 81
21h45: Văn hóa xã hội: Văn hóa mua bán của người Hội An xưa và nay
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 41
Thứ tư ngày 11/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 13

8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: Văn hóa mua bán của người Hội An xưa và nay
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Sương tan - tập 2
9h45: Kiến thức cuộc sống: Lợi ích của việc tập Yoga
10h00: Dân ca nhạc cổ: Khúc tài tử vọng năm canh
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 14
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 81
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Tình biên cương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 14
15h50: Văn hóa xã hội: Văn hóa mua bán của người Hội An xưa và nay
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện cổ tích cho tuổi 17 - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 7
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 82
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Ký ức ngày trở về
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 42
Thứ năm ngày 12/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 14
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Ký ức ngày trở về
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện cổ tích cho tuổi 17 - tập 1-
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Cùng nhau đi qua thời gian
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 15
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 82
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Tiên Phước thực hiện NQ 12 của HĐND tỉnh
13h35: Dân ca nhạc cổ: Khúc tài tử vọng năm canh
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 15
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Ký ức ngày trở về
16h05: Ca nhạc: Tình biên cương
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện cổ tích cho tuổi 17 - tập 2

17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, An sinh xã hội
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 8
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 83
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 43
Thứ sáu ngày 13/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 15
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện cổ tích cho tuổi 17 - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca người mẹ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 8
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 16
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 83

13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Ký ức ngày trở về
13h35: Ca nhạc: Cùng nhau đi qua thời gian
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 16
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Khúc tài tử vọng năm canh
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên – Tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai - tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 9
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 84
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 44

Thứ bảy ngày 14/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai - tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h20: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 16
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Xanh mãi với thời gian
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tình cha
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 17
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 84
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Canh rau sen nấu lòng gà
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca người mẹ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai - tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 17
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Cùng nhau đi qua thời gian
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên - tập 2
17h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, An sinh xã hội
19h50: Hành trình hướng thiện
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 10
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 85
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 45


Chủ nhật ngày 15/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Hành trình hướng thiện
6h50: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Chương trình Học trò Xứ Quảng – số 2, quý II năm 2018
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên - tập 2
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 18
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 85
13h10: Ca nhạc
13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai - tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Tình cha
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày

14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 18
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bài ca người mẹ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Miếu làng - tập 1
17h45: Bạn có biết: Canh rau sen nấu lòng gà
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa thế giới
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa– tập 11
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 86
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Xanh mãi với thời gian
22h05: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 46


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter