thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 15/4 ĐẾN 21/4/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 16/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Hành trình hướng thiện
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 18
8h00: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
8h15: Bạn có biết: Canh rau sen nấu lòng gà
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 2, quý II năm 2018
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 19
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 86
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
14h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 19
15h50: Bạn có biết: Canh rau sen nấu lòng gà
16h05: Ca nhạc: Tình cha
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 54
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Miếu làng – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 12
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 87
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 47


Thứ ba ngày 17/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 54
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 19
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miếu làng – tập 2
9h45: Bạn có biết: Canh rau sen nấu lòng gà
10h00: Ca nhạc: Quê hương tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 20
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 87
13h10: Ca nhạc
13h20: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc thập niên 80

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 54
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 2, quý II năm 2018
16h15: Hộp thư truyền hình
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 55
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Thiếu nhi vui khỏe
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 1
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, An sinh xã hội
19h50: Chuyên mục Tòa án
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 13
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 88
21h45: Kinh tế: Nuôi tôm vùng triều – những vấn đề đặt ra
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 48


Thứ tư ngày 18/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 55
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Tòa án
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 20
8h00: Kinh tế: Nuôi tôm vùng triều – những vấn đề đặt ra
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Thiếu nhi vui khỏe
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Biển đảo quê hương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 21
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 88
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc: Quê hương tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 55
14h45: Chuyên mục Tòa án
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 21
15h50: Kinh tế: Nuôi tôm vùng triều – những vấn đề đặt ra
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc thập niên 80
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 56
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang - tập 2
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Quân khu 5
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 14
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 89
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Những người làm theo Bác
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 49

 

Thứ năm ngày 19/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 56
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 21
8h00: Truyền hình Quân khu 5
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những người làm theo Bác
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang - tập 2
9h45: Hộp thư truyền hình
10h00: Ca nhạc: Sắc màu tuổi trẻ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 22
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 89
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Nuôi tôm vùng triều – những vấn đề đặt ra
13h35: Dân ca nhạc cổ: Biển đảo quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 56
14h45: Công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 22
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những người làm theo Bác
16h05: Chuyên đề tiếng Anh
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 57
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang - tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, An sinh xã hội
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 15
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 90
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Chuyên đề tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 50


Thứ sáu ngày 20/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 57
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nông Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 22
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang - tập 3
9h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Hát về phương Nam
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 15
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 23
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 90
13h10: Ca nhạc

13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Những người làm theo Bác
13h35: Ca nhạc: Sắc màu tuổi trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 57
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 23
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Biển đảo quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 21
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang - tập 4
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Giáo dục Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 16
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 91
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 51


Thứ bảy ngày 21/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 21
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Giáo dục Quảng Nam
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h20: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 23
8h05: Sắc màu cuộc sống: Khi Blouse trắng lên sân khấu
8h20: Ca nhạc
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang - tập 4
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát bên dòng sông
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 24
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 91
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Trải nghiệm thác Ồ Ồ
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Hát về phương Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 21
14h45: Giáo dục Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 24
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Sắc màu tuổi trẻ
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 22
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang - tập 5
17h45: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, An sinh xã hội
19h50: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
20h00: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 17
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 92
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 2


Chủ nhật ngày 22/4/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 22
6h00: Quảng Nam ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
6h45: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
6h50: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 24
8h05: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
8h20: Phóng sự: Bác Hồ với Đền Hùng
8h30: Quảng Nam ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 5
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 25
12h20: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 92

13h10: Ca nhạc
13h20: Phim tài liệu: Lời thề từ Núi Hùng
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát bên dòng sông
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 22
14h45: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
15h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyện của Ren – tập 25
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Hát về phương Nam
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 6
17h45: Kiến thức cuộc sống: Trải nghiệm thác Ồ Ồ
18h00: Bản tin miền Trung và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phóng sự: Quảng Nam hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương
19h55: Sắc màu cuộc sống: Khi Blouse trắng lên sân khấu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sắc màu phù sa– tập 18
20h55: Phim truyện Hàn Quốc: Anh em họ Kim – tập 93
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biệt động Sài Gòn – tập 3


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter