thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 7/5 ĐẾN 13/5/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM

 

Thứ hai ngày 7/5/2018


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Quà tặng tuổi thơ
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật bài chòi miền Trung
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 7
8h00: Lao động và công đoàn
8h15: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của tập dưỡng sinh và sức khỏe
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 3, quý II năm 2018
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 8
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 4
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Quà tặng tuổi thơ
14h45: Tạp chí văn hóa thế giới
15h00: Lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận “Bài Chòi – di sản phi vật thể đại diện nhân loại” tại tỉnh Bình Định
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 66
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: THTT Lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận “Bài Chòi – di sản phi vật thể đại diện nhân loại” tại Hội An
22h00: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40 : Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 1

 

Thứ ba ngày 8/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 66
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 8
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 1
9h45: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của tập dưỡng sinh và sức khỏe
10h00: Ca nhạc: Bến đợi
10h25: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 9
12h20: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai – tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Giới thiệu ca khúc mới
14h00: Thời sự QRT

14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 66
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 3. quý II năm 2018
16h15: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 67
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 12
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 5
21h45: Văn hóa xã hội: Con cháu tộc Trương xây dựng tộc họ văn hóa
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 2


Thứ tư ngày 9/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 67
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h45: Phóng sự: Hoạt động Công đoàn Quảng Nam gắn với lợi ích người lao động
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 9
8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: Con cháu tộc Trương xây dựng tộc họ văn hóa
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Cố đô mùa hội
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 10
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 5
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của tập dưỡng sinh và sức khỏe
13h35: Ca nhạc: Bến đợi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h30: Lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận “Bài Chòi – di sản phi vật thể đại diện
của nhân loại” tại Hội An
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 68
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 13
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 6
21h45: Phóng sự: Hoạt động Công đoàn Quảng Nam gắn với lợi ích người lao động
22h00: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những bất cập từ các mô hình tự quản
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 3

 

Thứ năm ngày 10/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 68
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 10
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những bất cập từ các mô hình tự quản
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Ký ức Điện Biên – tập 3
9h45: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
10h00: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 11
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 6
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Con cháu tộc Trương xây dựng tộc họ văn hóa
13h35: Dân ca nhạc cổ: Cố đô mùa hội
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 68
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 11
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những bất cập từ các mô hình tự quản
16h05: Ca nhạc: Bến đợi
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 69
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tướng về hưu - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 14
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 7
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 4
Thứ sáu ngày 11/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 69
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 11
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Tướng về hưu - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Ơn nghĩa sinh thành
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 14
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 12
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 7
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Những bất cập từ các mô hình tự quản

13h35: Ca nhạc: Cung bậc tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 69
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 12
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Cố đô mùa hội
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 27
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tướng về hưu - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 15
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 8
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 5

Thứ bảy ngày 12/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 27
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 12
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Giai điệu trữ tình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Lễ đón nhận bằng UNESCO công nhận Nghệ thuật bài chòi miền Trung – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
10h20: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 15
11h05: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 13
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 8
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Chăm sóc da cho phụ nữ mang thai
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Ơn nghĩa sinh thành
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 27
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 13
16h00: Bản tin tiếng Anh
16h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Trận thứ 1: Phúc Kiến (CHN) – Thông tin LVB
17h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Lễ khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018 và trận thứ 2: VTV Bình Điền Long An – Est Cola Club (Thailand)
22h00: Hành trình hướng thiện
22h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h30: Bản tin tiếng Anh
22h40: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h50: Thể thao trong ngày
22h55: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – tập 6


Chủ nhật ngày 13/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 28
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Hành trình hướng thiện
6h50: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 13
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Giai điệu trữ tình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
Trận thứ 1: Phúc Kiến (CHN) – Thông tin LVB
10h30: Tạp chí văn hóa thế giới
10h45: Nhịp cầu âm nhạc
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 14
12h30: Ca nhạc: Lời quê
13h00: Lễ khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018 và trận thứ 2: VTV Bình Điền Long An – Est Cola Club (Thái Lan)
16h10: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 3: BIP (USA) – Ngân hàng Công thương VN
17h45: Bạn có biết: Chăm sóc da cho phụ nữ mang thai
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Quế Sơn

18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: THTT Giải bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XII – 2018:
trận thứ 4: Giang Tô (CHN) – Almaty (Kaz)
20h30: Thông báo, quảng cáo
20h35: Tiếng hát đất Quảng: Giai điệu trữ tình
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 9
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đại tướng Võ Nguyên Giáp – một thế kỷ, một đời người


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter