thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 28/5 ĐẾN 3/6/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 28/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Đẹp lắm tuổi thơ
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Đánh thức trái tim – tập 28
8h00: Kết nối những mảnh đời
8h15: Bạn có biết: Hoa cưới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 1
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 22
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Đẹp lắm tuổi thơ
14h45: Tạp chí văn hóa thế giới
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 1
15h50: Bạn có biết: Hoa cưới
16h05: Ca nhạc: Lời hẹn tình quê
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 78
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa - tập 2
17h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 23
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 23
21h45: Đất và người xứ Quảng: Bản sắc cây nêu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 58
Thứ ba ngày 29/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 78
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 1
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Đất và người xứ Quảng: Bản sắc cây nêu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa - tập 2
9h45: Bạn có biết: Hoa cưới
10h00: Ca nhạc: Bám biển quê hương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 23
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 2
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 23
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới

13h35: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 78
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 2
15h50: Đất và người xứ Quảng: Bản sắc cây nêu
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 79
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Đội bóng khiếm thị - tập 1
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 24
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 24
21h45: Kinh tế: Phát triển nghề truyền thống – nhìn từ làng chiếu Bàn Thạch
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 59
Thứ tư ngày 30/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 79
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 2

8h00: Kinh tế: Phát triển nghề truyền thống – nhìn từ làng chiếu Bàn Thạch
8h15: Tạp chí thiếu nhi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đội bóng khiếm thị - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 3
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 24
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Hoa cưới
13h35: Ca nhạc: Bám biển quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 79
14h45: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 3
15h50: Kinh tế: Phát triển nghề truyền thống – nhìn từ làng chiếu Bàn Thạch
16h05: Ca nhạc quốc tế: Sự trở lại của những ngôi sao
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 80
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đội bóng khiếm thị - tập 2
17h45: Phóng sự: Tín hiệu tích cực trong công tác xuất khẩu lao động ở Quảng Nam
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương làm theo lời Bác
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 25
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 25
21h45: Văn học nghệ thuật: Nghệ thuật điêu khắc gỗ của người Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 60
Thứ năm ngày 31/5/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 80
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phóng sự: Tín hiệu tích cực trong công tác xuất khẩu lao động ở Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Văn học nghệ thuật: Nghệ thuật điêu khắc gỗ của người Cơ Tu
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 3
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương làm theo lời Bác
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đội bóng khiếm thị - tập 2
9h45: Đất và người xứ Quảng: Bản sắc cây nêu
10h00: Ca nhạc: Hồn Việt dáng xưa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 4
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 24
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Phát triển nghề truyền thống – nhìn từ làng chiếu Bàn Thạch
13h35: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 80
14h45: Phóng sự: Tín hiệu tích cực trong công tác xuất khẩu lao động ở Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 4
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương làm theo lời Bác
16h05: Ca nhạc: Bám biển quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 81
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Bằng lăng tím – tập 1

17h45: Tài nguyên và môi trường
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 26
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 26
21h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 61
Thứ sáu ngày 1/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 81
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương làm theo lời Bác
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 4
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Tài nguyên và môi trường
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Bằng lăng tím – tập 1
9h45: Văn học nghệ thuật: Nghệ thuật điêu khắc gỗ của người Cơ Tu
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Dịu dàng dáng xưa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 26
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 5

12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 26
13h10: Ca nhạc
13h20: Sắc màu cuộc sống: Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ
13h35: Ca nhạc: Hồn Việt dáng xưa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 82
14h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 5
15h50: Kết nối những mảnh đời
16h05: Dân ca nhạc cổ: Tâm tình quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 32
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Bằng lăng tím – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 27
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 27
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 62


Thứ bảy ngày 2/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 32
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 5
8h05: Dân ca nhạc cổ
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Bằng lăng tím – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tình ca biên giới
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 27
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 6
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 27
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Dịu dàng dáng xưa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 32
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 6
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Hồn Việt dáng xưa
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 33
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những tay chơi ngoại hạng – tập 1
17h45: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Lao động và công đoàn
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 28
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 28
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 63
Chủ nhật ngày 3/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 33
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Lao động và công đoàn
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Chương trình Học trò xứ Quảng – chung kết quý II năm 2018
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Những tay chơi ngoại hạng – tập 1
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 28
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 7
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 28
13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Tình ca biên giới
14h00: Thời sự QRT

14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 33
14h45: Lao động và công đoàn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 7
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Dịu dàng dáng xưa
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ và mùa hè
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Những tay chơi ngoại hạng – tập 2
17h45: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 29
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 29
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 64


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter