thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 4/6 ĐẾN 10/6/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 4/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ và mùa hè
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Lao động và công đoàn
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 7
8h00: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
8h15: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – chung kết quý II năm 2018
10h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h30: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 29
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 8
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 29
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Tuổi thơ và mùa hè
14h45: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 8
15h50: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
16h05: Ca nhạc: Tình ca biên giới
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 82
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 30
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 30
21h45: Pháp luật và đời sống: Công tác phòng cháy, chữa cháy – thực trạng và giải pháp
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 65


Thứ ba ngày 5/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 82
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 8
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Công tác phòng cháy, chữa cháy – thực trạng và giải pháp
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 1
9h45: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
10h00: Ca nhạc: Tình yêu cao nguyên
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử - tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 9
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 30
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới

13h35: Ca nhạc quốc tế: Khúc ca mùa hè
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 82
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – chung kết quý II năm 2018
16h15: Pháp luật và đời sống: Công tác phòng cháy, chữa cháy – thực trạng và giải pháp
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 83
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Văn hóa xã hội: Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 5 năm nhìn lại
20h05: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 31
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 31
21h45: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 66


Thứ tư ngày 6/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 83
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 9
8h00: Văn hóa xã hội: Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 5 năm nhìn lại

8h15: Tạp chí thiếu nhi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Nét duyên quan họ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Bản lĩnh công tử – tập 31
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 10
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 31
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Bệnh huyết áp – những điều cần biết
13h35: Ca nhạc: Tình yêu cao nguyên
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 83
14h45: Sắc màu cuộc sống: Rối nước Hội An
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 10
15h50: Văn hóa xã hội: Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 5 năm nhìn lại
16h05: Ca nhạc quốc tế: Khúc ca mùa hè
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 84
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Màu nắng của cha - tập 1
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 1
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 32
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Vai trò của công tác kiểm tra, giám sát
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày

22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 67


Thứ năm ngày 7/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 84
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 10
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Vai trò của công tác kiểm tra, giám sát
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Màu nắng của cha - tập 1
9h45: Pháp luật và đời sống: Công tác phòng cháy, chữa cháy – thực trạng và giải pháp
10h00: Ca nhạc: Hương lúa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 1
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 11
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 32
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 5 năm nhìn lại
13h35: Dân ca nhạc cổ: Nét duyên quan họ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Nijago – tập 84
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 11
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Vai trò của công tác kiểm tra, giám sát
16h05: Ca nhạc: Tình yêu cao nguyên
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 1
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Màu nắng của cha - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình

18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 2
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 33
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 68


Thứ sáu ngày 8/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 1
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 11
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Màu nắng của cha - tập 2
9h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 2
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 12
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 33

13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Vai trò của công tác kiểm tra, giám sát
13h35: Ca nhạc: Hương lúa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 1
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 12
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Nét duyên quan họ
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 34
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chim bìm bịp – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 3
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 34
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 69

Thứ bảy ngày 9/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 34
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 12
8h05: Dân ca nhạc cổ: Nét duyên quan họ
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chim bìm bịp – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Khúc tình Huế
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 3
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 13
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 34
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Cách chế biến rong biển trộn
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 34
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 13
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Hương lúa
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 35
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chim bìm bịp – tập 2
17h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 4
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 35
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 70


Chủ nhật ngày 10/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 35
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Hành trình hướng thiện
6h50: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
7h05: Xây dựng nông thôn mới
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 13
8h05: Tiếng hát đất Quảng
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chim bìm bịp – tập 2
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 14
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 35
13h10: Ca nhạc
13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Khúc tình Huế

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 35
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 14
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Quảng Nam yêu thương
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vào đời – tập 1
17h45: Bạn có biết: Cách chế biến rong biển trộn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phim tài liệu: 70 năm thi đua yêu nước – sức mạnh một phong trào
20h15: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 5
21h00: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 36
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 71

 


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter