thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 11/6 ĐẾN 17/6/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 11/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phim tài liệu: 70 năm thi đua yêu nước – sức mạnh một phong trào
7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 14
8h00: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
8h15: Bạn có biết: Cách chế biến rong biển trộn
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vào đời – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc hay nửa đầu năm 2018
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 15
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 36
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: THTT Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và giao lưu các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vào đời - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo

19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 6
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 37
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 72
Thứ ba ngày 12/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 15
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vào đời - tập 2
9h45: Bạn có biết: Chế biến món rong biển trộn
10h00: Ca nhạc: Cuộc đời vẫn đẹp sao
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 16
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại – tập 37
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc hay nửa đầu năm 2018
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 2

14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 16
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 3
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 1
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 7
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 38
21h45: Kinh tế: Du lịch nông nghiệp
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 73
Thứ tư ngày 13/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 3
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 16
8h00: Sức khỏe cho mọi người
8h15: Kinh tế: Du lịch nông nghiệp
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 1

9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 17
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 38
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Chế biến món rong biển trộn
13h35: Ca nhạc: Cuộc đời vẫn đẹp sao
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 3
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 17
15h50: Kinh tế: Du lịch nông nghiệp
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những ca khúc hay nửa đầu năm 2018
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 4
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h00: THTT Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh – truyền hình tỉnh Quảng Nam
năm 2018
21h15: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 39
22h00: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 74

Thứ năm ngày 14/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 4
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 17
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và
giao lưu các điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 18
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 39
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Du lịch nông nghiệp
13h35: Dân ca nhạc cổ: Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 4
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 11
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
16h05: Ca nhạc: Cuộc đời vẫn đẹp sao
16h30: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 5
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An sinh xã hội
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 8
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 40
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 75
Thứ sáu ngày 15/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 5
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 18
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 3
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Bức họa đồng quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 8
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 19
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 40
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
13h35: Ca nhạc: Chia tay tuổi học trò

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri – gà con tinh nghịch – tập 5
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 19
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Âm nhạc cồng chiên Tây Nguyên
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 36
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ước nguyện trước hoàng hôn - tập 4
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 9
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 41
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 76

Thứ bảy ngày 16/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 36
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 19
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái trường yêu thương
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh – truyền hình tỉnh Quảng Nam năm 2018
10h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h30: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 9
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 20
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 41
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Xơ vữa động mạch vành – những điều cần biết
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Bức họa đồng quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 36
14h45: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 20
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Chia tay tuổi học trò
16h30: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 37
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng – tập 1
17h45: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, tiết mục An ninh xã hội
19h50: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
19h55: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 10
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 42
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin duyên hải miền Trung và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 77
Chủ nhật ngày 17/6/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 37
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
6h40: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 20
8h00: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái trường yêu thương
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng – tập 1
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 21
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 42
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
13h35: Ca nhạc: Dòng sông quê hương

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Quyết đấu Yo Kwon Do – tập 37
14h45: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngoại tình với vợ – tập 21
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Bức họa đồng quê
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Trong vòng tay yêu thương
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Dòng sông khát vọng – tập 2
17h45: Kiến thức cuộc sống: Xơ vữa động mạch vành – những điều cần biết
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa thế giới
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 11
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thiên Kim trở lại - tập 43
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Tiếng hát từ mái trường yêu thương
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 78

 


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter