thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 9/7 ĐẾN 15/7/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 9/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Lao động và công đoàn
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 2
8h00: Sắc màu cuộc sống: Lặng lẽ tình yêu âm nhạc truyền thống
8h15: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của việc đọc sách
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 2, quý III năm 2018
10h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h30: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 31
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 3
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Sắc màu cuộc sống: Lặng lẽ tình yêu âm nhạc truyền thống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 3
15h50: Kiến thức cuộc sống: Những lợi ích của việc đọc sách
16h05: Ca nhạc: Trở về
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 2
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Màu lưu ly – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 32
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 3
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 84
Thứ ba ngày 10/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 2
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 3
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Màu lưu ly – tập 1
9h45: Phóng sự: Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 4 năm nhìn lại
10h00: Ca nhạc: Gần lắm Trường Sa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 32
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 4
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 3
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới

13h35: Ca nhạc quốc tế: Ban nhạc Dance - Vengaboys
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 2
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 2, quý III năm 2018
16h15: Hộp thư truyền hình
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 3
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Màu lưu ly – tập 2
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 33
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 4
21h45: Kinh tế: Làng nghề nước mắm Cửa Khe
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 85
Thứ tư ngày 11/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 3
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 4
8h00: Sức khỏe cho mọi người

8h15: Kinh tế: Làng nghề nước mắm Cửa Khe
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Màu lưu ly – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Dân ca nhạc cổ: Khúc hát dân ca quê hương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 33
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 5
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 4
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Lợi ích của việc đọc sách
13h35: Ca nhạc: Gần lắm Trường Sa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 3
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 5
15h50: Phóng sự: Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội – 4 năm nhìn lại
16h05: Ca nhạc quốc tế: Ban nhạc Dance - Vengaboys
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 4
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Giếng làng – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 34
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 5
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Nâng cao chất lượng dân số Quảng Nam
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
2h15: Thể thao trong ngày

22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 86
Thứ năm ngày 12/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 4
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 5
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Nâng cao chất lượng dân số Quảng Nam
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Giếng làng – tập 1
9h45: Hộp thư truyền hình
10h00: Ca nhạc: Tân Nhàn và những khúc dân ca
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 34
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 6
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 5
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Làng nghề nước mắm Cửa Khe
13h35: Dân ca nhạc cổ: Khúc hát dân ca quê hương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 4
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 6
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Nâng cao chất lượng dân số Quảng Nam
16h05: Ca nhạc: Gần lắm Trường Sa
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 5
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Giếng làng - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành

18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 35
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 6
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 87
Thứ sáu ngày 13/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 5
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 6
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Giếng làng - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Đất nước tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 35
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 7
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 6

13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Nâng cao chất lượng dân số Quảng Nam
13h35: Ca nhạc: Tân Nhàn và những khúc dân ca
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 5
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 7
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Khúc hát dân ca quê hương
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 6
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 36
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 7
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 88

Thứ bảy ngày 14/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 6
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h20: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 7
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Giai điệu quê hương
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Hòa tấu “Quê hương tuổi thơ tôi”
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 37
11h10: Bản tin Chính sách tài chính
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 8
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 7
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Đất nước tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - tập 6
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 8
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Tân Nhàn và những khúc dân ca
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 1
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm - tập 2
17h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 37
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 8
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 89


Chủ nhật ngày 15/7/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 1
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Hành trình hướng thiện
6h50: Bản tin tiếng Anh
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 8
8h00: Tiếng hát đất Quảng: Giai điệu quê hương
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm - tập 2
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 37
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 9
12h20: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 8
13h10: Ca nhạc
13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Hòa tấu “Quê hương tuổi thơ tôi”

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 1
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nợ ân tình – tập 9
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Đất nước tình yêu
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khu vườn xôn xao
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm - tập 3
17h45: Bạn có biết: Chăm sóc sức khỏe phụ nữ mang thai
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Điện và đời sống
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình là dây oan – tập 38
20h55: Phim truyện Mỹ: Người vận chuyển – phần 2, tập 9
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Giai điệu quê hương
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mê Kông ký sự - tập 90


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter