thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 3/9 ĐẾN 9/9/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 3/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Tiếp bước truyền thống cha anh
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 28
8h00: Phim tài liệu: Rừng dừa Bảy Mẫu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Minh Nguyệt – tập 3
9h45: Sắc màu cuộc sống: Hồi sinh cây quế Trà My
10h00: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 29
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 5
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Tiếp bước truyền thống cha anh
14h45: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 29
15h50: Kiến thức cuộc sống: Tác dụng của dầu thực vật
16h05: Ca nhạc: Lời ca dâng Bác
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 16
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 15
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 5
21h40: Phim tài liệu: Chí sĩ Đỗ Đăng Tuyển
22h10: Hộp thư truyền hình
22h25: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50 : Phim tài liệu: Mấy mươi năm ấy biết bao nhiêu tình
Thứ ba ngày 4/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 16
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 29
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 1
9h45: Phim tài liệu: Chí sĩ Đỗ Đăng Tuyển
10h15: Ca nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 15
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 30
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 5
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 16
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 30
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 17
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Chào đón năm học mới
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 2
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 16
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 6
21h40: Phim tài liệu: Lê Cơ – người mở lối Duy Tân
22h10: Kinh tế: Thu hút đầu tư từ Nhật Bản
22h25: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời (tập 1)
Thứ tư ngày 5/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 30
8h00: Kinh tế: Thu hút đầu tư từ Nhật Bản
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Chào đón năm học mới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Miền nhớ - tập 2
9h45: Phim tài liệu: Lê Cơ – người mở lối Duy Tân
10h15: Ca nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 31
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 6
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Tác dụng của dầu thực vật
13h35: Ca nhạc: Sắc màu tuổi trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 17
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 31
15h50: Kinh tế: Thu hút đầu tư từ Nhật Bản
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng - tập 1
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 17
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 7
21h40: Phim tài liệu: Người của hai cuộc Duy Tân – Mai Dị
22h10: Nhịp điệu cuộc sống: Trường THPT Quế Sơn – 60 năm một hành trình
22h25: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời (tập 2)
Thứ năm ngày 6/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 18
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 31
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Trường THPT Quế Sơn – 60 năm một hành trình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng - tập 1
9h45: Phim tài liệu: Người của hai cuộc Duy Tân – Mai Dị
10h15: Ca nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 32
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 7
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Thu hút đầu tư từ Nhật Bản
13h35: Dân ca nhạc cổ: Hương quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 18
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 32
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Trường THPT Quế Sơn – 60 năm một hành trình
16h05: Ca nhạc: Sắc màu tuổi trẻ
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 19
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 18
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 8
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời (tập 3)
Thứ sáu ngày 7/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 19
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 32
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng - tập 2

9h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Tiếng hát NSND Thu Hiền
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 18
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 33
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 8
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Trường THPT Quế Sơn – 60 năm một hành trình
13h35: Ca nhạc: Cùng nhau đi qua thời gian
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 19
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 33
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Hương quê
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 20
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 19
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 9
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời (tập 4)

 

Thứ bảy ngày 8/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 20
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Thông tin và truyền thông
6h50: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h05: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h20: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 33
8h05: Dân ca nhạc cổ: Hương quê
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát bên dòng sông
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 34
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 9
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Cá ngạnh nấu xương
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Tiếng hát NSND Thu Hiền
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 20
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 34
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Cùng nhau đi qua thời gian
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 9
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ - tập 2
17h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 20
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 10
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biển đảo Việt Nam – nguồn cội tự bao đời (tập 5)


Chủ nhật ngày 9/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 9
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Hành trình hướng thiện
6h55: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
7h10: Xây dựng nông thôn mới
7h25: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 34
8h10: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ – tập 2
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 20
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 35
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 10

13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát bên dòng sông
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 9
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 35
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Tiếng hát NSND Thu Hiền
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Mái trường mến yêu
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ – tập 3
17h45: Bạn có biết: Cá ngạnh nấu xương
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Điện và đời sống
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 21
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 11
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền thoại ghe bầu


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter