thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 10/9 ĐẾN 16/9/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 10/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Mái trường mến yêu
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Điện và đời sống
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ảo vọng – tập 35
8h00: Hành trình hướng thiện
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đường về quê mẹ – tập 3
9h45: Bạn có biết: Cá ngạnh nấu xương
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại các nghệ sĩ Yani và Masksim
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 21
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 1
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 12
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Mái trường mến yêu
14h45: Chuyên mục Điện và đời sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 1
15h50: Bạn có biết: Cá ngạnh nấu xương
16h05: Ca nhạc: Tiếng hát bên dòng sông
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 21
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 1
17h45: Sắc màu cuộc sống: Hồi sinh cây quế Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 22
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 12
21h45: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 31, 32
Thứ ba ngày 11/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 21
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 1
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 1
9h45: Hành trình hướng thiện
10h00: Ca nhạc: Tìm lại sông quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 2
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 12
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại các nghệ sĩ Yani và Masksim
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 21
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 2
15h50: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 22
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 23
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 13
21h45: Văn hóa xã hội: Giảm nghèo bền vững ở Điện Bàn
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 33, 34

Thứ tư ngày 12/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 22
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h10: THTT Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 3
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 13
13h10: Ca nhạc
13h20: Phóng sự: Sản xuất rau an toàn
13h35: Ca nhạc: Tìm lại sông quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 22
14h45: Chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 3
15h50: Văn hóa xã hội: Giảm nghèo bền vững ở Điện Bàn
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại các nghệ sĩ Yani và Masksim
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 23
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 24
20h55: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 14

21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Phú Ninh với công tác giảm nghèo
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 35, 36

 

Thứ năm ngày 13/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 23
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 3
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nhìn lại 3 năm phong trào TDĐKXDNTM – đô thị văn minh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 3
9h45: Pháp luật và đời sống: Đồng hành cùng bà mẹ và trẻ sơ sinh
10h00: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 4
12h20: Phim truyện Bulgaria: Vô gian đạo – phần 4, tập 14
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Giảm nghèo bền vững ở Điện Bàn
13h35: Dân ca nhạc cổ: Quê hương tôi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 23
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 4
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nhìn lại 3 năm phong trào TDĐKXDNTM – đô thị văn minh
16h05: Ca nhạc: Tìm lại sông quê
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 24
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 4
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 25
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 1
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 37, 38
Thứ sáu ngày 14/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 24
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 4
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 4
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Nơi đảo xa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 25
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 5
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 1
13h10: Ca nhạc

13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nhìn lại 3 năm phong trào TDĐKXDNTM – đô thị văn minh
13h35: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 24
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 5
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Dân ca nhạc cổ: Quê hương tôi
16h30: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 25
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 5
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 26
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 2
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 39, 40

Thứ bảy ngày 15/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 25
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Khu kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h50: Truyền hình Thanh niên
7h05: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h20: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 5
8h05: Tiếng hát đất Quảng: Nét quê
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 5
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Hương lúa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 26
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 6
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Dạy con tuổi teen có khó ?
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Nơi đảo xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Pony bé nhỏ - tình bạn diệu kỳ - phần 6, tập 25
14h45: Khu kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 6
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 10

16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 6
17h45: Sắc màu cuộc sống: Diệu kỳ vùng quê cát
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
19h55: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 27
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 3
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 41, 42
Chủ nhật ngày 16/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 10
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
6h45: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân

7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 6
8h00: Tiếng hát đất Quảng: Nét quê
8h30: THTT Lễ tổng kết và số chung kết chương trình Học trò xứ Quảng năm 2018
10h45: Nhịp cầu âm nhạc
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 7
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 3
13h20: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
13h35: Ca nhạc: Hương lúa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 10
14h45: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 7
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Nơi đảo xa
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Ca khúc em yêu
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Trên cổng trời không có hoa anh túc - tập 7
17h45: Kiến thức cuộc sống: Dạy con tuổi teen có khó ?
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Tạp chí văn hóa thế giới
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo

19h50: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
20h05: Phim truyện Việt Nam: Sức nặng tình thâm – tập 28
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 4
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Nét quê
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 43, 44

 

 

 


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter