thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 24/9 ĐẾN 30/9/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 24/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Điện và đời sống
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 14
8h00: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
8h15: Bạn có biết: Hoa cưới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại về người mẹ - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc II DIVO
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 15
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 11
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
14h45: Chuyên mục Điện và đời sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 15
15h50: Bạn có biết: Hoa cưới
16h05: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 16
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại về người mẹ - tập 2
17h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 4
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 12
21h45: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Quảng Nam
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 59, 60


Thứ ba ngày 25/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 16
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 15
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Quảng Nam
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại về người mẹ - tập 2
9h45: Bạn có biết: Hoa cưới
10h00: Ca nhạc: Đẹp mãi tuổi hồng
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 16
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 12
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc II DIVO
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 16
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 16
15h50: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Quảng Nam
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 17
16h50: Ca nhạc
17h00: Chuyên mục Dân tộc phát triển
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 1
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 5
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 13
21h45: Văn hóa xã hội: Tết Trung thu ở Hội An – nét văn hóa đặc sắc
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 61, 62


Thứ tư ngày 26/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Chuyên mục Dân tộc phát triển
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 16
8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: Tết Trung thu ở Hội An – nét văn hóa đặc sắc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 2
9h45: Pháp luật và đời sống: Khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Quảng Nam
10h00: Nhạc không lời
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 17
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 13
13h10: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 1
13h35: Nhạc không lời
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 17
14h45: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 17
15h50: Chuyên mục Dân tộc phát triển
16h05: Phim tài liệu: Trần Văn Dư – người hội chủ nghĩa hội Quảng Nam
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 18
16h50: Nhạc không lời
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân

18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 6
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 14
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 63, 64
Thứ năm ngày 27/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 18
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 17
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chuyến xe bão táp – tập 2
9h45: Sắc màu cuộc sống: Diệu kỳ vùng quê cát
10h00: Nhạc không lời
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 18
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 14
13h10: Phim tài liệu: Phan Bội Châu – tập 2
13h35: Nhạc không lời

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 18
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 18
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
16h05: Phim tài liệu: Tiểu La Nguyễn Thành
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 19
16h50: Nhạc không lời
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 7
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 15
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 65, 66


Thứ sáu ngày 28/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 19
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 18
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu bài hát yêu thích

10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 7
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 19
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 15
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận khéo ở Điện Quang
13h35: Ca nhạc: Giọt đnà Tràng An
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 19
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 19
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Khúc tài tử vọng năm canh
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 20
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát – tập 2
17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 8
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 16
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 67, 68

 

Thứ bảy ngày 29/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 20
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
6h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
7h00: Truyền hình Thanh niên
7h15: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h30: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 19
8h15: An ninh tiếng Cơ Tu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đảo khát – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Khúc tình Huế
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 8
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 20
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 16
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn học nghệ thuật: Giữ lửa đam mê lân địa bửu
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu bài hát yêu thích
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 20
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 20
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Giọt đàn Tràng An
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 21
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại đầm hoang – tập 1
17h45: Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Kết nối những mảnh đời
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 9
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 17
21h45: Văn học nghệ thuật: Giữ lửa đam mê lân địa bửu
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Huyền bí sông Hằng – tập 69, 70


Chủ nhật ngày 30/9/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 21
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Kết nối những mảnh đời
7h00: Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai
7h15: Xây dựng nông thôn mới
7h30: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 20
8h15: Văn học nghệ thuật: Giữ lửa đam mê lân địa bửu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại đầm hoang – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 9
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 21

12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 17
13h10: Ca nhạc
13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Khúc tình Huế
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 21
14h45: Kết nối những mảnh đời
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 21
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Giới thiệu bài hát yêu thích
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Những ước mơ tuổi thơ
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại đầm hoang – tập 2
17h45: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 10
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 18
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đời hến


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter