thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 1/10 ĐẾN 7/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 1/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Những ước mơ tuổi thơ
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
6h50: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
7h00: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 21
8h00: Văn học nghệ thuật: Giữ lửa đam mê lân địa bửu
8h15: Kết nối những mảnh đời
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Huyền thoại đầm hoang - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Những giai điệu một thời vang bóng
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 22
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 18
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Những ước mơ tuổi thơ
14h45: Chuyên mục Giáo dục Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 22
15h50: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
16h05: Ca nhạc: Khúc tình Huế
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 22
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 11
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 19
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
Thứ ba ngày 2/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 22
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 22
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu – tập 1
9h45: Văn học nghệ thuật: Giữ lửa đam mê lân địa bửu
10h00: Ca nhạc: Câu hát tình quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 23
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 19
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những giai điệu một thời vang bóng
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 22
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 23
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 23
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Chăm lo cho thiếu nhi đất Quảng
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu – tập 2
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 12
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 20
21h45: Kinh tế: Từ cây thuốc giấu đến thương hiệu Sâm Việt Nam
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
Thứ tư ngày 3/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 23
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Sức khỏe cho mọi người

7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 23
8h00: Kinh tế: Từ cây thuốc giấu đến thương hiệu Sâm Việt Nam
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Chăm lo cho thiếu nhi đất Quảng
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Dậu – tập 2
9h45: Hộp thư truyền hình
10h00: Dân ca nhạc cổ: Hương quê trong sáng tác của NSƯT Đỗ Linh
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 24
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 20
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Câu hát tình quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 23
14h45: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 24
15h50: Kinh tế: Từ cây thuốc giấu đến thương hiệu Sâm Việt Nam
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những giai điệu một thời vang bóng
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 24
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên – tập 1
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 13
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 21

21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
Thứ năm ngày 4/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 24
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 24
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên – tập 1
9h45: Kết nối những mảnh đời
10h00: Ca nhạc: Hạc giấy
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 25
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 21
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Từ cây thuốc giấu đến thương hiệu Sâm Việt Nam
13h35: Dân ca nhạc cổ: Hương quê trong sáng tác của NSƯT Đỗ Linh
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 24
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 25
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những giai đình văn hóa tiêu biểu
16h05: Ca nhạc: Câu hát tình quê
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 25

16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 14
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 22
21h45: Phóng sự: Hợp tác xã Duy Sơn II
22h00: Dân tộc và miền núi
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
Thứ sáu ngày 5/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 25
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Phóng sự: Hợp tác xã Duy Sơn II
7h05: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h20: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 25
8h05: An ninh Quảng Nam
8h20: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên – tập 2
9h45: Dân tộc và miền núi
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Tình em
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 14
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng

11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 26
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 22
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Những gia đình văn hóa tiêu biểu
13h35: Ca nhạc: Hạc giấy
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 25
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 26
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Hương quê trong sáng tác của NSƯT Đỗ Linh
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 26
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên – tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Thông tin và truyền thông
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 15
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 23
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày

Thứ bảy ngày 6/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 26
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
6h45: Thông tin và truyền thông
7h00: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h15: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h30: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 26
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên – tập 3
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Duyên quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 15
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 27
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 23
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Thiền định trong Yoga
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Tình em
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 26
14h45: Thông tin và truyền thông
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 27
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Hạc giấy
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 27
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Em bé Hà Nội – tập 1
17h45: Sắc màu cuộc sống
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Lao động và công đoàn
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 16
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 24
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
Chủ nhật ngày 7/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 27
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Lao động và công đoàn
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 27
8h00: Sắc màu cuộc sống
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Em bé Hà Nội – tập 1
9h45: Kiến thức cuộc sống: Thiền định trong Yoga
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 28
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 24

13h10: Ca nhạc
13h20: Thông tin và truyền thông
13h35: Ca nhạc: Duyên quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 27
14h45: Lao động và công đoàn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 28
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Tình em
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Việt Nam: Em bé Hà Nội – tập 2
17h45: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 17
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 25
21h45: Kiến thức cuộc sống: Thiền định trong Yoga
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter