thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 8/10 ĐẾN 14/10/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 8/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
6h50: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 28
8h00: Lao động và công đoàn
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Em bé Hà Nội - tập 2
9h45: Sắc màu cuộc sống:
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc West Life
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 29
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 25
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
14h45: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 29
15h50: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
16h05: Ca nhạc: Duyên quê
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 28
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm – tập 1
17h45: Chuyên đề khuyến nông: Nuôi heo đen
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 18
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 26
21h45: Pháp luật và đời sống : Tuyên truyền pháp luật về giao thông trong học đường
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu : Con đường bí ẩn ( tập 1)
Thứ ba ngày 9/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 28
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Tài nguyên và môi trường
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Chuyên đề khuyến nông: Nuôi heo đen
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 29
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm – tập 1
9h45: Lao động và công đoàn
10h00: Ca nhạc: Tình biên cương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 30
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 26
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc West Life
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 28
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 30
15h50: Pháp luật và đời sống: Tuyên truyền pháp luật về giao thông trong học đường
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 29
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm – tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 19
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 27
21h45: Phim tài liệu: 70 năm ngành Kiểm tra Đảng
22h15: Văn hóa xã hội: Giảm nghèo bền vững ở Điện Bàn
22h30: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h45: Thể thao trong ngày
22h50: Bản tin Thời sự cuối ngày
23h00 : Phim tài liệu : Con đường bí ẩn ( tập 2)
Thứ tư ngày 10/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 29
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Phim tài liệu: 70 năm ngành Kiểm tra Đảng
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 30
8h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
8h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm – tập 2
9h45: Chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam
10h00: Dân ca nhạc cổ: Ca trù Thăng long Hà Nội
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 31
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 27
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc:
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 29
14h45: Chuyên mục Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 31
15h50: Văn hóa xã hội: Giảm nghèo bền vững ở Điện Bàn
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc West Life
16h30: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 30
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm – tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 20
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 28
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở : Hiệu quả từ công tác kiểm tra giám sát ở Hội An

22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu : Con đường bí ẩn ( tập 3)
Thứ năm ngày 11/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 30
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h55: Bản tin miền Trung – Tây nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 31
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội 12 ngày đêm – tập 3
9h45: Kiến thức cuộc sống: Thiền định trong Yoga
10h00: Ca nhạc: Đất nước tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 20
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 32
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 28
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Giảm nghèo bền vững ở Điện Bàn
13h35: Dân ca nhạc cổ: Ca trù Thăng long Hà Nội
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 30
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 32
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở : Hiệu quả từ công tác kiểm tra giám sát ở Hội An
16h05: Ca nhạc:
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago ( tập 85)
16h50: Ca nhạc

17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo, An sinh xã hội
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 21
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 29
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu : Con đường bí ẩn ( tập 4)
Thứ sáu ngày 12/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 31
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Đại biểu dân cử với cử tri
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 32
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ - tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Hoàng Hiệp – nhạc sĩ của những bản tình ca cách mạng
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 21
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 33
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 29
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở:
13h35: Ca nhạc:
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Võ thần giáp sĩ – tập 31
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 33
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ:
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago ( tập 86)
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ - tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 22
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 30
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30 : Phim tài liệu : Con đường bí ẩn ( tập 5)

 

Thứ bảy ngày 13/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 86
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
6h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
7h00: Truyền hình Thanh niên
7h15: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h30: Phim truyện Việt Nam: Oan gia khó tránh – tập 33
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hà Nội mùa chim làm tổ - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Tiếng hát đất Quảng: Khúc hát quê hương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 22
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 1
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 30
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Chế biến món ốc giấy trộn
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Hoàng Hiệp – nhạc sĩ của những bản tình ca cách mạng
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 86
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 1
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Đất nước tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 87
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ngày về - tập 1
17h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 23
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 31
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Huyền thoại tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn – tập 6


Chủ nhật ngày 14/10/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 87
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h45: Hành trình hướng thiện
7h00: Xây dựng nông thôn mới
7h15: Game show Quê mình xứ Quảng số 1 năm 2018 – Quế Phú, Quế Sơn
9h15: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
9h30: Tạp chí Văn hóa thế giới
9h45: Bạn có biết: Chế biến món ốc giấy trộn
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 23
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 2
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 31
13h10: Ca nhạc

13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Ngẫu hứng phố
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bí mật cơn lốc Ninjago – tập 87
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 2
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Hoàng Hiệp – nhạc sĩ của những bản tình ca cách mạng
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc ca đồng nội
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Việt Nam: Ngày về – tập 2
17h45: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Điện và đời sống
20h05: Phim truyện Việt Nam: Biệt thự Pensée - tập 24
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Hoa thiên cốt – tập 32
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Khúc hát quê hương
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40 : Phim tài liệu: Huyền thoại tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn – tập 7


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter