thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 5/11 ĐẾN 11/11/2018

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 5/11/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Việt Nam quê hương tôi: Từ thuở mang gươm
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h45: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 23
8h00: Chuyên mục An toàn thực phẩm
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Giải phóng Sài Gòn – tập 3
9h45: Lao động và công đoàn
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Hacker
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt - tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 24
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 3
13h10: Ca nhạc
13h20: Việt Nam quê hương tôi: Lửa thử vàng
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
15h00: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 24
15h50: Chuyên mục An toàn thực phẩm
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Cô Út ơi
16h30: Phim hoạt hình: Chú chó cứu hộ – tập 23, 24
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phóng sự: Bước chuyển từ đề án rác thải nông thôn
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt - tập 14
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 4
21h45: Tài nguyên và môi trường
21h55: Thông tin khoa học và công nghệ
22h00: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền pháp luật
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Con đường bí ẩn – tập 2
Thứ ba ngày 6/11/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Việt Nam quê hương tôi: Sự tự tin của một dân tộc
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Phóng sự: Bước chuyển từ đề án rác thải nông thôn
6h55: Tài nguyên và môi trường
7h05: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h20: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 24
8h05: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h20: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa – tập 1
9h45: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền pháp luật
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Mê tín dị đoan
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt - tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 25
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 4
13h10: Ca nhạc

13h20: Việt Nam quê hương tôi: Từ thuở mang gươm
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những giai điệu Nga bất hủ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Chú chó cứu hộ – tập 23, 24
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 25
15h50: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền pháp luật
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Hacker
16h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 25, 26
16h50: Ca nhạc
17h00: Tạp chí thiếu nhi: Học sinh với CLB năng khiếu
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa – tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h00: Chính sách pháp luật lao động và việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 15
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 5
21h45: Văn hóa xã hội: Bảo tồn nghệ thuật tuồng xứ Quảng
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Con đường bí ẩn – tập 3
Thứ tư ngày 7/11/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Việt Nam đất nước con người: Xin gọi hai tiếng quê hương
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

6h55: Chính sách pháp luật lao động và việc làm
7h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
7h15: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 25
8h00: Văn hóa xã hội: Bảo tồn nghệ thuật tuồng xứ Quảng
8h15: Tạp chí thiếu nhi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Dải lụa – tập 2
9h45: Sắc màu cuộc sống: Miền hoang sơ vẫy gọi
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Hạnh phúc xung quanh ta
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 15
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 26
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 5
13h10: Ca nhạc
13h20: Việt Nam quê hương tôi: Sự tự tin của một dân tộc
13h35: Ca nhạc: Con đường tôi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 25, 26
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 26
15h50: Văn hóa xã hội: Bảo tồn nghệ thuật tuồng xứ Quảng
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Mê tín dị đoan
16h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 27, 28
16h50: Chính sách pháp luật lao động và việc làm
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai – tập 1
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 16
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 6
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nhìn lại 15 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Con đường bí ẩn – tập 4
Thứ năm ngày 8/11/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Việt Nam quê hương tôi: Hương vị theo suốt cuộc đời
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h55: Bản tin miền Trung – Tây nguyên
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 26
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nhìn lại 15 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai – tập 1
9h45: Kiến thức cuộc sống: Vấn đề tài chính sau hôn nhân
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Niềm vui bất ngờ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 27
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 6
13h10: Ca nhạc
13h20: Việt Nam quê hương tôi: Xin gọi hai tiếng quê hương
13h35: Dân ca nhạc cổ: Thưở bình minh lịch sử
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 27, 28
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 27

15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Nhìn lại 15 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Hạnh phúc xung quanh ta
16h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 29, 30
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Núi Thành
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 17
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 7
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Con đường bí ẩn – tập 5
Thứ sáu ngày 9/11/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Việt Nam quê hương tôi: Một đời với nghề
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Đại biểu dân cử với cử tri
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 27
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vì một ngày mai – tập 2
9h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Tính xa hóa gần

10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 17
11h10: Trải nghiệm xứ Quảng
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 28
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 7
13h10: Ca nhạc
13h20: Việt Nam quê hương tôi: Hương vị theo suốt cuộc đời
13h35: Ca nhạc: Cô gái làng Chăm
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 29, 30
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam Lật mặt hung thủ - tập 28
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Niềm vui bất ngờ
16h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 31, 32
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Cánh đồng hoang – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 18
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 8
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Con đường bí ẩn – tập 6

 

Thứ bảy ngày 10/11/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Việt Nam quê hương tôi: Lễ hội Sóc Trăng
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
6h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
7h00: Truyền hình Thanh niên
7h15: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h30: Phim truyện Việt Nam: Lật mặt hung thủ - tập 28
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Cánh đồng hoang - tập 1
9h45: Bạn có biết: Kiểu tóc uốn phù hợp tuổi trung niên
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Chuyện nhiều thành nhiều chuyện
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ - tập 1
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 8
13h10: Ca nhạc
13h20: Việt Nam quê hương tôi: Một đời với nghề
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Những bài ca một thời để nhớ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 31, 32
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ - tập 1
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Chuyện nhà, chuyện phố: Tính xa hóa gần
16h30: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 33, 34
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Cánh đồng hoang – tập 2
17h45: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h10: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 19
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 9
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Con đường bí ẩn – tập 7


Chủ nhật ngày 11/11/2018
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Việt Nam quê hương tôi: Tri ân một tiếng lòng
6h00: Thông tin ngày mới
6h35: Bản tin Tài chính thị trường
6h40: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h45: Hành trình hướng thiện
7h00: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
7h15: Game show Quê mình xứ Quảng: Bình Lâm – Hiệp Đức
8h45: Xây dựng nông thôn mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Cánh đồng hoang - tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Chuyện sui gia
10h25: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ - tập 2
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 9
13h10: Ca nhạc

13h20: Việt Nam quê hương tôi: Lễ hội Sóc Trăng
13h35: Ca nhạc: Tìm lại sông quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Những chú chó cứu hộ - tập 33, 34
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Tội ác không dung thứ - tập 2
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Chuyện nhà, chuyện phố: Chuyện nhiều thành nhiều chuyện
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Việt Nam: Tọa độ chết – tập 1
17h45: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h25: Trải nghiệm xứ Quảng, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Điện và đời sống
20h05: Phim truyện Việt Nam: Tình thù hai mặt – tập 20
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Cổ kiếm kỳ đàm – tập 10
21h45: Bạn có biết: Kiểu tóc uốn phù hợp tuổi trung niên
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Con đường bí ẩn – tập 8


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter