thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 7/1 DEN 13/1/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 7/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Chuyên mục An toàn vệ sinh thực phẩm
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 23
8h00: Lao động và công đoàn
8h15: Chuyên đề khuyến nông: Ứng dụng đèn LED trên tàu khai thác hải sản xa bờ
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Tâm bão – tập 2
9h45: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu bốn phương
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Môi trường nước bà con ơi
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 10
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 24
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 16
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ
14h45: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 24
15h50: Chuyên mục An toàn vệ sinh thực phẩm
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Mứt ơi là mứt
16h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 20, 21
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Tìm hiểu Luật Tố cáo – số 14, thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 11
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 17
21h45: Đất và người xứ Quảng: Danh thần Nguyễn Dục
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biên giới Tây Nam – cuộc chiến tranh bắt buộc – tập 5
Thứ ba ngày 8/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 20, 21
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 24
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Đất và người xứ Quảng: Danh thần Nguyễn Dục
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Thật – giả
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 11
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 25
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 17
13h10: Ca nhạc

13h20: Sắc màu cuộc sống: Hồn cốt Mỹ Sơn
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gia điệu bốn phương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 20, 21
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 25
15h50: Đất và người xứ Quảng: Danh thần Nguyễn Dục
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Môi trường nước bà con ơi
16h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 22, 23
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 2
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Tìm hiểu Luật Tố cáo – số 15, thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Kinh tế: Quản lý giết mổ gia súc, gia cầm
20h00: Chính sách pháp luật lao động và việc làm
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 12
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 18
21h45: Sắc màu cuộc sống: Hồn cốt Mỹ Sơn
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biên giới Tây Nam – cuộc chiến tranh bắt buộc – tập 6
Thứ tư ngày 9/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 22, 23
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Kinh tế: Quản lý giết mổ gia súc, gia cầm
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên

7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 25
8h00: Sức khỏe cho mọi người
8h15: Tài nguyên và môi trường
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 2
9h45: Sắc màu cuộc sống: Hồn cốt Mỹ Sơn
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Thiên linh tinh – địa linh tinh
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 12
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 26
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 18
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Về thăm làng Trà Quế, Hội An
13h35: Ca nhạc: Đất mẹ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 22, 23
14h45: Chuyên đề khuyến nông: Ứng dụng đèn LED trên tàu khai thác hải sản xa bờ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 26
15h50: Kinh tế: Quản lý giết mổ gia súc, gia cầm
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Thật – giả
16h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 23, 24
16h50: Chính sách pháp luật lao động việc làm
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Tìm hiểu Luật Tố cáo – số 16, thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 13
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 19

21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Tâm và tài của một nghệ nhân
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biên giới Tây Nam – cuộc chiến tranh bắt buộc – tập 7
Thứ năm ngày 10/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 23, 24
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h45: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 26
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Tâm và tài của một nghệ nhân
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 3
9h45: Kiến thức cuộc sống: Về thăm làng Trà Quế, Hội An
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Thư của xếp
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 27
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 19
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Dân ca nhạc cổ: Sông nước Thu Bồn
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 23, 24
14h45: Tạp chí văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 27
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Tâm và tài của một nghệ nhân
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Thiên linh tinh – địa linh tinh
16h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 25, 26

16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 4
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Tìm hiểu Luật Tố cáo – số 17, thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 14
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 20
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biên giới Tây Nam – cuộc chiến tranh bắt buộc – tập 8
Thứ sáu ngày 11/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 25, 26
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 27
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 4
9h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Thời gian là vàng
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 28
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 20
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Tâm và tài của một nghệ nhân
13h35: Ca nhạc: Nơi đảo xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 25, 26
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 28
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Chuyện nhà – chuyện phố: Thư của xếp
16h30: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 1
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 5
17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 15
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 21
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Biên giới Tây Nam – cuộc chiến tranh bắt buộc – tập 9

 

Thứ bảy ngày 12/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 1
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
6h40: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h15: Truyền hình Thanh niên
7h30: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 28
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 5
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Chương trình tọa đàm: ASEAN – tự cường và sáng tạo
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 15
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 29
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 21
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Tìm hiểu quy trình chế biến cà phê rang xay sạch
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Tình em
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 1
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 29
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Chuyện nhà, chuyện phố: Thời gian là vàng
16h30: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 2
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 6
17h45: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 16
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 22
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Biên giới Tây Nam – cuộc chiến tranh bắt buộc – tập 10
Chủ nhật ngày 13/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 2
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Hành trình hướng thiện
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 29
8h00: Xây dựng Nông thôn mới
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 6
9h45: Bạn có biết: Tìm hiểu quy trình chế biến cà phê rang xay sạch
10h00: Chuyện nhà – chuyện phố: Ước mơ ngày xuân
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 30

12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 22
13h10: Ca nhạc
13h20: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
13h35: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 2
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con gái ông trùm – tập 30
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Chương trình tọa đàm: ASEAN – tự cường và sáng tạo
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bé vui đến trường
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chị Sáu Kiên Giang – tập 7
17h45: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Tìm hiểu Luật Tố cáo – số 18, thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Điện và đời sống
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 17
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 23
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mậu Thân 1968 – tập 6

 

 


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter