thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 21/1 ĐẾN 27/1/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 21/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Chuyên mục An toàn vệ sinh thực phẩm
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 3
8h00: Chuyên mục Cựu chiến binh Quảng Nam
8h15: Kiến thức cuộc sống: Tái hiện nghi thức dựng cây nêu ngày tết của đồng bào Bhnoong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Thị trấn yên tĩnh – tập 2
9h45: Sắc màu cuộc sống: Giai điệu của đam mê
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại công chúa nhạc Pop Britney Spears
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 24
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 4
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 30
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát yêu thích
14h45: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 4
15h50: Chuyên mục An toàn vệ sinh thực phẩm
16h05: Ca nhạc: Hạc giấy
16h30: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 9
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên - tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 25
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 31
21h45: Hộp thư truyền hình
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đời hến
Thứ ba ngày 22/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 9
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Phú Ninh
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 4
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên - tập 1
9h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
10h00: Ca nhạc: Duyên quê
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 25
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 5
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 31
13h10: Ca nhạc

13h20: Kiến thức cuộc sống: Tái hiện nghi thức dựng cây nêu ngày tết của đồng bào Bhnoong
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại công chúa nhạc Pop Britney Spears
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 9
14h45: Tải nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 5
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 10
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên - tập 2
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Tòa án
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 26
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 32
21h45: Kinh tế: Bình ổn thị trường tết
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Điệu then của bà Lím
Thứ tư ngày 23/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 10
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Tòa án
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành

7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 5
8h00: Sức khỏe cho mọi người
8h15: Kinh tế: Bình ổn thị trường tết
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên - tập 2
9h45: Hộp thư truyền hình
10h00: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 26
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 6
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 32
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
13h35: Ca nhạc: Duyên quê
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 10
14h45: Chuyên mục Tòa án
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 6
15h50: Kinh tế: Bình ổn thị trường tết
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại công chúa nhạc Pop Britney Spears
16h30: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 11
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên - tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 27
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 33
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Chuyện về những nữ lái xe taxi

22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hiệp định Paris 1973 – tập 1
Thứ năm ngày 24/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 11
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 6
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Chuyện về những nữ lái xe taxi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Đến hẹn lại lên - tập 3
9h45: Kinh tế: Bình ổn thị trường tết
10h00: Ca nhạc: Đất nước tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 27
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 7
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Thư kiếm tình hiệp – tập 33
13h10: Ca nhạc
13h20: Sắc màu cuộc sống: Giai điệu của đam mê
13h35: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 11
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 7
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Chuyện về những nữ lái xe taxi
16h05: Ca nhạc: Duyên quê
16h30: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 12

16h50: Chuyên đề tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Xe lăn – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 28
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 1
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Chuyên đề tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h35: Phim tài liệu: Hiệp định Paris 1973 – tập 2
Thứ sáu ngày 25/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 12
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 7
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Chuyên đề tiếng Anh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Xe lăn – tập 1
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Một thời để nhớ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 28
11h15: Thời sự QRT

11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 8
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 1
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Chuyện về những nữ lái xe taxi
13h35: Ca nhạc: Đất nước tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 12
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 8
15h50: Chuyên đề tiếng Anh
16h05: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
16h30: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 13
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Xe lăn – tập 2
17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 29
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 2
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hiệp định Paris 1973 – tập 3

 

Thứ bảy ngày 26/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 13
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
6h40: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h15: Truyền hình Thanh niên
7h30: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 8
8h15: An ninh tiếng Cơ Tu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Xe lăn – tập 2
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Tiếng hát đất Quảng: Đất Quảng vào xuân
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 29
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 9
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 2
13h10: Chuyên đề khuyến nông: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Kỷ Hợi
13h20: Bạn có biết: Cách làm món sữa chua khoai lang tím
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Một thời để nhớ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 13
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 9
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Đất nước tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 14
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My

18h00: Thông tin và truyền thông
18h15: Xây dựng Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 30
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 3
21h45: Văn học nghệ thuật: Còn mãi với thời gian
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Hiệp định Paris 1973 – tập 4
Chủ nhật ngày 27/1/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 14
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Bắc Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 9
8h00: Thông tin và truyền thông
8h15: Chuyên đề khuyến nông: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Kỷ Hợi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng – tập 1
9h45: Bạn có biết: Cách làm món sữa chua khoai lang tím
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 10
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 3
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn học nghệ thuật: Còn mãi với thời gian
13h35: Ca nhạc: NSƯT Vi Hoa và tình yêu bên suối
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Katuri gà con tinh nghịch – tập 14
14h45: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 10
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Một thời để nhớ
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc nhạc mừng xuân
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Việt Nam: Mưa bong bóng – tập 2
17h45: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Điện và đời sống
20h05: Phim truyện Việt Nam: Thề không gục ngã – tập 31
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 4
21h45: Tiếng hát đất Quảng: Đất Quảng vào xuân
22h05: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h20: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hiệp định Paris 1973 – tập 5

 


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter