thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 11/2 ĐẾN 17/2/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 11/2/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bé chúc xuân
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Điện và đời sống
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 24
8h00: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 1
9h45: Phóng sự: Chu Lai và bước khởi động cho chu kỳ thứ 4
10h00: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 13
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 25
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 18
13h10: Ca nhạc
13h20: Phóng sự: Nghi thức dân gian một số dân tộc thiểu số miền Trung
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bé chúc xuân
14h45: Chuyên mục Điện và đời sống
15h00: Khách mời trường quay: Quảng Nam – những dấu ấn năm 2018
16h00: Ca nhạc: Xuân nồng
16h30: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 19, 20
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 2
17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 14
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 19
21h45: Pháp luật và đời sống: Tết ấm áp tình người ở trại giam
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Trao tặng sự sống
Thứ ba ngày 12/2/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 19, 20
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 25
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Tết ấm áp tình người ở trại giam
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 2
9h45: Phóng sự: Bảo tồn văn hóa Cơ Tu
10h00: Ca nhạc: Mùa xuân xôn xao
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 14
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 26
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 19
13h10: Ca nhạc
13h20: Phóng sự: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân

13h35: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đội bay siêu đẳng – tập 19, 20
14h45: Tải nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Khách mời trường quay: Liên kết vùng – động lực để phát triển du lịch miền núi
15h50: Pháp luật và đời sống: Tết ấm áp tình người ở trại giam
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 1
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: Huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 3
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 15
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 20
21h45: Văn hóa xã hội: 20 năm qua – Mỹ Sơn làm gì để phát huy giá trị di sản
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Nửa thế kỷ thầm lặng
Thứ tư ngày 13/2/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 1
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 26

8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: 20 năm qua – Mỹ Sơn làm gì để phát huy giá trị di sản
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 3
9h45: Phóng sự: Mang phố về làng
10h00: Dân ca nhạc cổ: Sắc thắm ngày xuân
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 15
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 27
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 20
13h10: Tác giả - tác phẩm: Nghệ sĩ Thu Hương và khúc tâm tình xứ Quảng
13h35: Ca nhạc: Mùa xuân xôn xao
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 1
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Khách mời trường quay: Nông nghiệp hữu cơ – thực tế và tương lai
15h50: Văn hóa xã hội: 20 năm qua – Mỹ Sơn làm gì để phát huy giá trị di sản
16h05: Ca nhạc quốc tế: Giai điệu tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 2
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 4
17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 16
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 21
21h45: Xây dựng HTCTCS: Điện Bàn – thành tựu và tăng tốc nửa nhiệm kỳ còn lại
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Ông Phúc
Thứ năm ngày 14/2/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 2
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 27
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng HTCTCS: Điện Bàn – thành tựu và tăng tốc nửa nhiệm kỳ còn lại
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 4
9h45: Phóng sự: 20 năm và hành trình phát huy giá trị Di sản VHTG Hội An, Mỹ Sơn
10h00: Ca nhạc: Nối nhịp cầu duyên
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 16
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 28
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 21
13h10: Ca nhạc: Quảng Nam – Đà Nẵng một khúc ca
13h35: Dân ca nhạc cổ: Sắc thắm ngày xuân
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 2
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Khách mời trường quay: Văn học Quảng Nam – nhìn từ quy điịnh hỗ trợ quảng bá tác phẩm
15h50: Xây dựng HTCTCS: Điện Bàn – thành tựu và tăng tốc nửa nhiệm kỳ còn lại
16h05: Ca nhạc: Mùa xuân xôn xao
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 3
16h50: Ca nhạc

17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 5
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 17
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 22
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h35: Phim tài liệu: Đừng mãi là giấc mơ
Thứ sáu ngày 15/2/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 3
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 28
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 5
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Một đời người, một rừng cây
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 29
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 22

13h10: Phim tài liệu: Những người bạn
13h35: Ca nhạc: Nối nhịp cầu duyên
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 3
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 29
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Sắc thắm ngày xuân
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 4
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 6
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 18
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 23
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Trên đường băng

Thứ bảy ngày 16/2/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 4
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
6h40: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h15: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h30: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 29
8h15: Tạp chí Thiếu nhi: Xuân yêu thương
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 6
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ca sĩ Minh Thế
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 18
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 30
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 23
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Áo dài xưa và nay
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Một đời người, một rừng cây
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 4
14h45: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 30
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Nối nhịp cầu duyên
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 5
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 7
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h15: Xây dựng Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Kiểm sát nhân dân
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 19
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 24
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Người lái đò Tràng An

 

Chủ nhật ngày 17/2/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 5
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Kiểm sát nhân dân
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 30
8h00: Xây dựng Nông thôn mới
8h15: Tạp chí văn nghệ xứ Quảng
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 7
9h45: Kiến thức cuộc sống: Áo dài – xưa và nay
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 19
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 31

12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 24
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Thiếu nhi: Xuân yêu thương
13h35: Ca nhạc: Tiếng hát ca sĩ Minh Thế
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 5
14h45: Kiểm sát nhân dân
14h55: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 31
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Một đời người, một rừng cây
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Thế giới bé thơ
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 8
17h45: Chuyên mục An toàn vệ sinh thực phẩm
18h00: Cải cách hành chính
18h10: Cựu chiến binh Quảng Nam
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 20
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 25
21h45: Sắc màu cuộc sống: Chữa bệnh cho mẹ
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Cờ Tổ quốc ở Nam Sudan

 

 


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter