thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 25/2 DEN 3/3/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 25/2/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Hát gọi mặt trời
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Điện và đời sống
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Mỗi xã một sản phẩm
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 38
8h00: Đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
8h15: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 15
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Ban nhạc anh em The Carpenters
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 27
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 39
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 32
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Cắm hoa chào mừng ngày 8-3
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Hát gọi mặt trời
14h45: Điện và đời sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 39
15h50: Mỗi xã một sản phẩm
16h05: Ca nhạc: Quê nhà
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 12
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 16
17h45: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 28
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 33
21h45: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ đề án quản lý rác thải nông thôn
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ chí Minh trên biển ( tập 1)


Thứ ba ngày 26/2/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 12
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển đảo
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 39
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ đề án quản lý rác thải nông thôn
8h30: Thông tin ngày mới:
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 16
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Tình biên cương
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 28
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 40
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 33
13h10: Ca nhạc

13h20: Kết nối những mảnh đời
13h35: Ca nhạc quốc tế: Ban nhạc anh em The Carpenters
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 12
14h45: Tải nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 40
15h50: Pháp luật và đời sống: Hiệu quả từ đề án quản lý rác thải nông thôn
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 13
16h50: Ca nhạc
17h00: Dân tộc phát triển
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 17
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 29
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 34
21h45: Văn hóa xã hội: Quảng Nam nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ chí Minh trên biển ( tập 2)


Thứ tư ngày 27/2/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 13
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Dân tộc phát triển

7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 40
8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo
8h15: Văn hóa xã hội: Quảng Nam nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 17
9h45: Bạn có biết: Cắm hoa chào mừng ngày 8-3
10h00: Dân ca nhạc cổ: Tương tư khúc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 29
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 41
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 34
13h10: Ca nhạc
13h20: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
13h35: Ca nhạc: Tình biên cương
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 13
14h45: Chuyên mục Biến đổi khí hậu
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 41
15h50: Văn hóa xã hội: Quảng Nam nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
16h05: Ca nhạc quốc tế: Ban nhạc anh em The Carpenters
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 14
16h50: Phóng sự: Chuyện ở trạm xá quân dân y kết hợp
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 18
17h45: Trang địa phương: Hiệp Đức
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí văn hóa - Thể thao - Du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 30
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 35

21h45: Xây dựng HTCTCS : Dân vận chính quyền – Một năm nhìn lại
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ chí Minh trên biển ( tập 3)

 

Thứ năm ngày 28/2/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 8
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí văn hóa - Thể thao - Du lịch
6h50: Phóng sự: Chuyện ở trạm xá quân dân y kết hợp
7h00: Trang địa phương: Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 41
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng HTCTCS: Dân vận chính quyền – một năm nhìn lại
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 18
9h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
10h00: Ca nhạc: Đất nước tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 30
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 42
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 35
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Cắm hoa chào mừng ngày 8-3
13h35: Dân ca nhạc cổ: Tương tư khúc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 14
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 42
15h50: Xây dựng HTCTCS: Dân vận chính quyền - một năm nhìn lại
16h05: Ca nhạc: Tình biên cương
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 15
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 19
17h45: Trang địa phương: huyện Tây Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam

18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 31
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 36
21h45: Phóng sự: Chuyện ở trạm xã quân dân y kết hợp
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ chí Minh trên biển ( tập 4 )

 

 

Thứ sáu ngày 1/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 15
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
7h00: Trang địa phương: huyện Tây Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 42
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Ca nhạc
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 19
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Nơi đảo xa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 31
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 43
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 36
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Dân vận chính quyền – một năm nhìn lại
13h35: Ca nhạc: Đất nước tình yêu
14h00: Thời sự QRT

14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 15
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 43
15h50: Bạn có biết: Cắm hoa chào mừng ngày 8-3
16h05: Dân ca nhạc cổ: Tương tư khúc
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 16
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 20
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 32
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 37
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ chí Minh trên biển ( tập 5 )

Thứ bảy ngày 2/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 16
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu sâm quốc gia
6h40: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h15: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h30: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 43
8h15: Tạp chí Thiếu nhi: Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Tiếp sóng THTT Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng,
30 năm ngày Biên phòng toàn dân
10h30: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h45: Ca nhạc: Hương lúa
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 44
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 37
13h10: Ca nhạc
13h20: Sắc màu cuộc sống: Neo giữ sắc xuân
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Nơi đảo xa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 16
14h45: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 44
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Đất nước tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 17
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 21
17h45: Trang địa phương: huyện Phước Sơn

18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Lao động và công đoàn
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 33
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 38
21h45: Phim tài liệu: Tự hào 60 năm - những chặng đường vẻ vang
22h05: Bản tin tiếng Anh
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ chí Minh trên biển - tập 5, phần 2
Chủ nhật ngày 3/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Lao động và công đoàn
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 44
8h00: Xây dựng Nông thôn mới
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 21
9h45: Kiến thức cuộc sống
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 33
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 45
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 38
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí thiếu nhi: Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân
13h35: Phim tài liệu: Tự hào 60 năm - những chặng đường vẻ vang
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 17
14h45: Lao động và công đoàn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 45
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Nơi đảo xa
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 22
17h45: An toàn vệ sinh thực phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Cải cách hành chính
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Giảm nghèo bền vững
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 34
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ - tập 39
21h45: Sắc màu cuộc sống: Neo giữ sắc xuân
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ chí Minh trên biển - tập 6


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter