thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ NGÀY 4/3 DEN 10/3/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 4/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Giảm nghèo bền vững
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: An toàn vệ sinh thực phẩm
7h15: Phim truyện Việt Nam: Ngọn cỏ gió đùa – tập 45
8h00: Cải cách hành chính
8h15: Sắc màu cuộc sống: Neo giữ sắc xuân
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 22
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc quốc tế: Những “Nữ thần” âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 34
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 1
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 39
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Khúc hát em yêu
14h45: Giảm nghèo bền vững
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 1
15h50: An toàn vệ sinh thực phẩm
16h05: Ca nhạc: Hương lúa
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 23
17h45: Trang địa phương: huyện Đông Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ

18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 35
20h55: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 40
21h45: Đất và người xứ Quảng: Lụa Mã Châu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Kỳ tích đường Hồ Chí Minh trên biển – tập 7
Thứ ba ngày 5/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 18
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đông Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 1
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Đất và người xứ Quảng: Lụa Mã Châu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 23
9h45: Tạp chí văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 35
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 2
12h20: Phim truyện Trung Quốc: Nữ thần bộ – tập 40
13h10: Ca nhạc

13h20: Sắc màu cuộc sống: Neo giữ sắc xuân
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những “Nữ thần” âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 18
14h45: Tải nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 2
15h50: Đất và người xứ Quảng: Lụa Mã Châu
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 19
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Hai Lúa – tập 1
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 36
20h55: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 1
21h45: Kinh tế: Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 1
Thứ tư ngày 6/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 19
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành

7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 2
8h00: Sức khỏe cho mọi người
8h15: Kinh tế: Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hai Lúa – tập 1
9h45: Đất và người xứ Quảng: Lụa Mã Châu
10h00: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 1
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 36
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 3
12h20: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 1
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 19
14h45: Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 3
15h50: Kinh tế: Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt
16h05: Ca nhạc quốc tế: Những “Nữ thần” âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 20
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hai Lúa – tập 2
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 37
20h55: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 2

21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương khởi nghiệp
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 2
Thứ năm ngày 7/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 20
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 3
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương khởi nghiệp
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hai Lúa – tập 2
9h45: Sắc màu cuộc sống: Neo giữ sắc xuân
10h00: Ca nhạc: Bài ca người phụ nữ Việt Nam
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 37
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 4
12h20: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 2
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt
13h35: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 1
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 20
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 4
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương khởi nghiệp
16h05: Ca nhạc: Một thời tuổi hoa

16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 21
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hai Lúa – tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 38
20h55: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 3
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 3
Thứ sáu ngày 8/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 21
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 4
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Dân tộc và miền núi
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hai Lúa – tập 3
9h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 38
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 5
12h20: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 3
13h10: Ca nhạc
13h20: Nhịp điệu cuộc sống: Những tấm gương khởi nghiệp
13h35: Ca nhạc: Bài ca người phụ nữ Việt Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 21
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 5
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 1
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 22
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hai Lúa – tập 4
17h45: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Truyền hình Thanh niên
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 39
20h55: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 4
21h45: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 4

Thứ bảy ngày 9/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 22
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu sâm quốc gia
6h40: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: thị xã Điện Bàn
7h15: Truyền hình Thanh niên
7h30: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 5
8h15: Đất và người xứ Quảng: Lụa Mã Châu
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Hai Lúa – tập 4
9h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h00: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 39
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 6
12h20: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 4
13h10: Ca nhạc
13h20: Bạn có biết: Hướng dẫn làm món giải khát tắc sả
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 22
14h45: Khu Kinh tế mở Chu Lai – tiềm năng và phát triển
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 6
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Bài ca người phụ nữ Việt Nam
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 23
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hai Lúa – tập 5
17h45: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Hành trình hướng thiện
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 40
20h55: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 5
21h45: Tạp chí Văn hóa thế giới
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Tướng Đồng Sỹ Nguyên với Trường Sơn huyền thoại – tập 5
Chủ nhật ngày 10/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 23
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Hành trình hướng thiện
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Quế Sơn
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 6
8h00: Xây dựng Nông thôn mới
8h15: Tạp chí Văn hóa thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: THTT chương trình họp mặt đầu năm Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 40
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 7
12h20: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 5

13h10: Ca nhạc
13h20: Đất và người xứ Quảng: Lụa Mã Châu
13h35: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 23
14h45: Hành trình hướng thiện
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 7
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Ca ngợi người phụ nữ Việt Nam
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Việt Nam: Hai Lúa – tập 6
17h45: Mỗi xã một sản phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xuất khẩu lao động
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Điện và đời sống
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 41
20h55: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 6
21h45: Bạn có biết: Hướng dẫn làm món giải khát tắc sả
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 1


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter