thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 11/3/2019 ĐẾN 17/3/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 11/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Điện và đời sống
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Mỗi xã một sản phẩm
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 7
8h00: Chuyên mục Xuất khẩu lao động
8h15: Bạn có biết: Hướng dẫn làm món giải khát tắc sả
8h30: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 1 năm 2019
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 41
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 8
12h20: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Bài hát em yêu
14h45: Điện và đời sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 8
15h50: Mỗi xã một sản phẩm
16h05: Ca nhạc: Thương hoài chiếc áo bà ba
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 24
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 1
17h45: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 42
20h55: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
21h45: Pháp luật và đời sống: Phú Ninh nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại cơ sở
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 2
Thứ ba ngày 12/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 24
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 8
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Pháp luật và đời sống: Phú Ninh nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại cơ sở
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 1
9h45: Bạn có biết: Hướng dẫn làm món giải khát tắc sả
10h00: Ca nhạc: Con đường tôi
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 42
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 9
12h20: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
13h10: Ca nhạc
13h20: Xuất khẩu lao động
13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Take That

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 24
14h45: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 1 năm 2019
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 25
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 2
18h15: Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 43
20h55: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 8
21h45: Văn hóa xã hội: Quảng Nam – thiếu nguồn lao động
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h25: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 3
Thứ tư ngày 13/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 25
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phụ nữ Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 9
8h00: Vì chủ quyền an ninh biên giới
8h15: Văn hóa xã hội: Quảng Nam – thiếu nguồn lao động
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 2

9h45: Pháp luật và đời sống: Phú Ninh nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật tại cơ sở
10h00: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 2
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 43
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 10
12h20: Phim truyện Hồng Kông: Bông hồng lửa – tập 8
13h10: Ca nhạc
13h20: Tài nguyên và môi trường
13h35: Ca nhạc: Con đường tôi
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 25
14h45: Phụ nữ Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 10
15h50: Văn hóa xã hội: Quảng Nam – thiếu nguồn lao động
16h05: Ca nhạc quốc tế: : Gặp lại ban nhạc Take That
16h30: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 26
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 3
17h45: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 44
20h55: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 9
21h45: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Điện Bàn: hiệu quả từ một nghị quyết
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 4
Thứ năm ngày 14/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 26
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Hiệp Đức
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 10
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Điện Bàn: hiệu quả từ một nghị quyết
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 3
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Trở về
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 44
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 11
12h20: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 9
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn hóa xã hội: Quảng Nam – thiếu nguồn lao động
13h35: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 2
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Đại chiến vô cực – tập 26
14h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 11
15h50: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Điện Bàn: hiệu quả từ một nghị quyết
16h05: Ca nhạc: Con đường tôi
16h30: Phim hoạt hình: Transformers – đại chiến không gian – tập 1, 2
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 4
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo

18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Đại biểu dân cử với cử tri
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 45
20h55: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 10
21h45: Truyền hình tiếng Ca Dong
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Thượng tướng Trần Văn Trà – tập 5
Thứ sáu ngày 15/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Transformers – đại chiến không gian – tập 1, 2
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Đại biểu dân cử với cử tri
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Trà My
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 11
8h00: An ninh Quảng Nam
8h15: Truyền hình tiếng Ca Dong
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 4
9h45: Tạp chí Văn hóa, thể thao, du lịch
10h00: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người tôi yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 45
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 12
12h20: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 10
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Điện Bàn: hiệu quả từ một nghị quyết
13h35: Ca nhạc: Trở về
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày

14h25: Phim hoạt hình: Transformers – đại chiến không gian – tập 1, 2
14h45: Đại biểu dân cử với cử tri
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 12
15h50: Truyền hình tiếng Ca Dong
16h05: Dân ca nhạc cổ: Đời xẩm – phần 2
16h30: Phim hoạt hình: Transformers – đại chiến không gian – tập 3, 4
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 5
17h45: Trang địa phương: huyện Nam Giang
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 46
20h55: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 11
21h45: Phim tài liệu: Núi Thành
22h05: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h20: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h35: Thể thao trong ngày
22h40: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h45: Phim tài liệu: Đồng khởi Bến Tre – tập 1

Thứ bảy ngày 16/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Transformers – đại chiến không gian – tập 3, 4
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu sâm quốc gia
6h40: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Nam Giang
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 12
8h00: Chuyên mục Đại đoàn kết
8h15: Tạp chí thiếu nhi: Phát triển kỹ năng thể thao – nghệ thuật
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 5
9h45: Phim tài liệu: Núi Thành 35 năm một chặng đường
10h10: Tạp chí Văn hóa thế giới
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 46
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 13
12h20: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 11
13h10: Ca nhạc
13h20: Kiến thức cuộc sống: Độc đáo trang phục Bh’noong – Giẻ Triêng
13h35: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người tôi yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Transformers – đại chiến không gian – tập 3, 4
14h45: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 13
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Ca nhạc: Trở về
16h30: Phim hoạt hình: Transformers – đại chiến không gian – tập 5, 6
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 6
17h45: Trang địa phương: huyện Tiên Phước

18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới
18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 47
20h55: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 12
21h45: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
22h00: Bản tin tiếng Anh
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Đồng khởi Bến Tre – tập 2
Chủ nhật ngày 17/3/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Transformers – đại chiến không gian – tập 5, 6
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Tiên Phước
7h15: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 13
8h00: Xây dựng Nông thôn mới
8h15: Tạp chí Văn nghệ xứ Quảng
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Việt Nam: Vì em là dâu mới – tập 6
9h45: Kiến thức cuộc sống: Độc đáo trang phục Bh’noong – Giẻ Triêng
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 47
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày

11h35: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 14
12h20: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 12
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Thiếu nhi: Phát triển kỹ năng thể thao – nghệ thuật
13h35: Ca nhạc: Ngẫu hứng phồ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Transformers – đại chiến không gian – tập 5, 6
14h45: Chuyên mục Kiểm sát nhân dân
15h00: Phim truyện Việt Nam: Nhà trọ có 4 cô chiêu – tập 14
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Gửi người tôi yêu
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Khúc đồng dao của em
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Chuyên mục Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Việt Nam: Chân dài lắm chiêu – tập 1
17h45: An toàn vệ sinh thực phẩm
18h00: Cải cách hành chính
18h10: Cựu chiến binh Quảng Nam
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Giảm nghèo bền vững
20h05: Phim truyện Việt Nam: Đất mặn – tập 48
20h55: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 13
21h45: Sắc màu cuộc sống: Rau hữu cơ ở Hội An
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Đồng khởi Bến Tre – tập 3


Tin mới hơn :
Tin cũ hơn:

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter