thoisu1 chuyede vannghe chuyenmuc thethao danTocMN trangdiaphuong

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM TỪ 29/4/2019 ĐẾN 5/5/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH ĐÀI PT-TH QUẢNG NAM


Thứ hai ngày 29/4/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Giai điệu tuổi thơ: Thương lắm thầy cô ơi
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Điện và đời sống
6h50: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
7h00: Mỗi xã một sản phẩm
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 17
8h00: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
8h15: Bạn có biết: Chăm sóc da mùa hè
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 14
9h45: Văn học nghệ thuật: Làng bên sông
10h00: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Backstreetboys
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 2
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 18
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 29
13h10: Ca nhạc
13h20: Xây dựng Nông thôn mới
13h35: Nhịp cầu âm nhạc
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Giai điệu tuổi thơ: Thương lắm thầy cô ơi
14h45: Điện và đời sống
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 18
15h50: Mỗi xã một sản phẩm
16h05: Ca nhạc: Tiếng hát ca sĩ Anh Thơ
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 5
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 15
17h45: Kết nối những mảnh đời
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế

18h10: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Tài nguyên và môi trường
20h00: Thông tin Khoa học và công nghệ
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 3
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 30
21h45: Đất và người xứ Quảng: Mỹ Sơn với vai trò di sản thế giới
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mùa xuân toàn thắng – tập 2
Thứ ba ngày 30/4/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Ca nhạc
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Phim tài liệu: Mấy mươi năm ấy biết bao nhiêu tình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 18
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Đất và người xứ Quảng: Mỹ Sơn với vai trò di sản thế giới
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 15
9h45: Kết nối những mảnh đời
10h00: Ca nhạc: Son sắt một tình yêu
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 3
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 19
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 30
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới

13h35: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Backstreetboys
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 5
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 19
15h50: Đất và người xứ Quảng: Mỹ Sơn với vai trò di sản thế giới
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 6
16h50: Ca nhạc
17h00: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 16
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phóng sự: An Thanh – tinh hoa trầm hương Việt
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 4
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 31
21h45: Kinh tế: Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Mùa xuân toàn thắng – tập 3
Thứ tư ngày 1/5/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 6
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Phóng sự: An Thanh – tinh hoa trầm hương Việt
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
70h00: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 19
8h00: Sức khỏe cho mọi người
8h15: Kinh tế: Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 16
9h45: Đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
10h00: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 4
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 20
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 31
13h10: Ca nhạc
13h20: Văn học nghệ thuật: Làng bên sông
13h35: Ca nhạc: Son sắt một tình yêu
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 6
14h45: Phóng sự: An Thanh – tinh hoa trầm hương Việt
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 20
15h50: Kinh tế: Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến
16h05: Ca nhạc quốc tế: Gặp lại ban nhạc Backstreetboys
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 7
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 17
17h45: Trang địa phương: thành phố Hội An
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Quốc phòng toàn dân
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 5
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 32
21h45: Nhịp điệu cuộc sống: Những người gắn bó với Mỹ Sơn
22h00: Phim tài liệu: Phan Thanh – nhà trí thức cách mạng
22h25: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h40: Thể thao trong ngày
22h45: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h50: Phim tài liệu: Mùa xuân toàn thắng – tập 4
Thứ năm ngày 2/5/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 7
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
7h00: Trang địa phương: thành phố Hội An
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 20
8h00: Quốc phòng toàn dân
8h15: Nhịp điệu cuộc sống: Những người gắn bó với Mỹ Sơn
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 17
9h45: Đất và người xứ Quảng: Mỹ Sơn với vai trò di sản thế giới
10h00: Ca nhạc: Đất nước lời ru
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 5
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 21
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 32
13h10: Ca nhạc
13h20: Kinh tế: Thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến
13h35: Dân ca nhạc cổ: Thuở bình minh lịch sử
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 7
14h45: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 21
15h50: Nhịp điệu cuộc sống: Những người gắn bó với Mỹ Sơn
16h05: Ca nhạc: Son sắt một tình yêu
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 8
16h50: Ca nhạc
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 18

17h45: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: An ninh Quảng Nam
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 6
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 33
21h45: Dân tộc và miền núi
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 1, 2

 

Thứ sáu ngày 3/5/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 8
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Thăng Bình
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 21
8h00: An ninh Quảng Nam
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 18
9h45: Dân tộc và miền núi
10h00: Nhạc không lời
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 6
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 22
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 33
13h10: Phim tài liệu: Rừng dừa Bảy Mẫu
13h35: Nhạc không lời
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 8
14h45: Diễn đàn các cấp Hội Nông dân Quảng Nam
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 22
15h50: Dân tộc và miền núi
16h05: Phim tài liệu: Căn cứ của lòng dân xứ Quảng – tập 1
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 9
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 19
17h45: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Chuyên mục Đại đoàn kết
18h25: Quảng cáo
18h30: Thời sự QRT

18h53: Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 7
20h50: Phóng sự: An toàn vệ sinh lao động năm 2019
21h10: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 34
20h00: Truyền hình tiếng Cơ Tu
22h15: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h30: Thể thao trong ngày
22h35: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 3, 4


Thứ bảy ngày 4/5/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 9
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Sâm Ngọc Linh – thương hiệu sâm quốc gia
6h40: Phóng sự: An toàn vệ sinh lao động năm 2019
7h00: Trang địa phương: huyện Duy Xuyên
7h15: Chuyên mục Đại đoàn kết
7h30: Tạp chí thiếu nhi: Khơi gợi tình yêu sách
7h45: Nhạc không lời
8h00: THTT Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 19
9h45: Nhạc không lời
10h00: Phim tài liệu: Hòn Tàu – nơi viết lời huyền thoại
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 7
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 23
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 34
13h10: Phim tài liệu: Mẹ Thứ
13h35: Nhạc không lời
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 9
14h45: Truyền hình Khởi nghiệp sáng tạo
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 23
15h50: Truyền hình tiếng Cơ Tu
16h05: Phim tài liệu: Căn cứ của lòng dân xứ Quảng – tập 2
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 10
16h50: Bản tin tiếng Anh
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 20
17h45: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Xây dựng Nông thôn mới

18h30: Thời sự QRT
18h53: Bản tin Chính sách tài chính, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Lao động và công đoàn
20h00: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 8
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 35
21h45: Bản tin tiếng Anh
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 5, 6
Chủ nhật ngày 5/5/2019
5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 10
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Bản tin Agribank đồng hành cùng nông dân
6h40: Lao động và công đoàn
6h55: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Phước Sơn
7h15: Chương trình Học trò xứ Quảng – số 1 quý II năm 2019
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 20
9h45: Kiến thức cuộc sống: Góc hoài cổ
10h00: Nhịp cầu âm nhạc
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 8
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 24
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 35
13h10: Ca nhạc
13h20: Tạp chí thiếu nhi: Khơi gợi tình yêu sách
13h35: Ca nhạc: Tình quê

14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ – tập 10
14h45: Lao động và công đoàn
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 24
15h50: Xây dựng Nông thôn mới
16h05: Giai điệu vượt thời gian: Em là cô gái miền Trung
16h30: Giai điệu tuổi thơ: Quà tặng tuổi thơ
16h50: Bản tin Chính sách tài chính
16h55: Sâm Ngọc Linh – thương hiệu Sâm quốc gia
17h00: Phim truyện Hàn Quốc: Danh tính sự thật – tập 21
17h45: An toàn vệ sinh thực phẩm
18h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
18h10: Cải cách hành chính
18h25: Thông báo, quảng cáo
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Giảm nghèo bền vững
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 9
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 36
21h45: Sắc màu cuộc sống: Từ Dăk Glei về làng Rô
22h10: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h25: Thể thao trong ngày
22h30: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h40: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 7, 8

 

 

banner tieudiemSNL

 

Phát thanh - Truyền hình

PhatthanhOnline

thongtinNgayMoi copy

quannamNews copy

banTinMienTrung taynguyen

banTinTheGioi

caiCachHanhChinh

PhongsuPhimTL

ChuyenDeKhoaGiao

KhachMoiTruongQuay

gameShow

QueMinhXuQuang

TruyenHinhTT

Lịch phát sóng

Thứ ba ngày 14/5/2019


5h30: Giới thiệu chương trình
5h35: Bài tập thể dục buổi sáng
5h40: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
6h00: Thông tin ngày mới
6h30: Bản tin Tài chính thị trường
6h35: Tài nguyên và môi trường
6h45: Thông tin Khoa học và công nghệ
6h50: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên
7h00: Trang địa phương: huyện Đại Lộc
7h15: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 32
8h00: Trang địa phương: thành phố Tam Kỳ
8h15: Hộp thư truyền hình
8h30: Thông tin ngày mới
9h00: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 6
9h45: Xuất khẩu lao động
10h00: Ca nhạc: Tiếng hát ước mơ
10h25: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 17
11h15: Thời sự QRT
11h30: Thể thao trong ngày
11h35: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
12h20: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 44
13h10: Ca nhạc

13h20: Tạp chí Văn hóa thế giới
13h35: Ca nhạc quốc tế: Những tài năng nhạc trẻ
14h00: Thời sự QRT
14h15: Thể thao trong ngày
14h25: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 17
14h45: Tài nguyên và môi trường
14h55: Thông tin Khoa học và công nghệ
15h00: Phim truyện Việt Nam: Con đường tội lỗi – tập 33
15h50: Hộp thư truyền hình
16h05: Nhịp cầu âm nhạc
16h30: Phim hoạt hình: Bá Vương xạ thủ - tập 18
16h50: Ca nhạc
17h00: Trang địa phương: huyện Núi Thành
17h15: THTT kết quả xổ số tỉnh Quảng Nam
17h30: Phim truyện Thái Lan: Bông hồng lửa – tập 7
18h15: Sức khỏe cho mọi người
18h30: Thời sự QRT
18h53: Thông báo, quảng cáo
19h00: Thời sự VTV
19h45: Thông báo, quảng cáo
19h50: Phụ nữ Quảng Nam
20h05: Phim truyện Việt Nam: Kẻ bội tình – tập 18
20h55: Phim truyện Colombia: Con đường trắng – tập 45
21h45: Kinh tế: Thương mại điện tử - tiện ích và rủi ro
22h00: Bản tin miền Trung – Tây Nguyên và tin quốc tế
22h15: Thể thao trong ngày
22h20: Bản tin Thời sự cuối ngày
22h30: Phim tài liệu: Hành trình theo chân Bác – tập 25, 26

Dành cho quảng cáo

huynhthuckhang 

thi bhxh 73

SangTaoPhanMem

thi thanhthieunien 84

2thco 

 

 qtiupload qoffice 2018 traodoinoibo 7 nha tai tro chinh number one 

 

1vt

 

cizidco

 

3vc

logo nn 

 

LO GO BQL KTMCL 

 

1398516 1554335004784965 7939799991306203410 o

 

 

 

 

Liên Kết Web

Bản quyền Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Giấy phép số 251/GP-TTĐT do Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 27/7/2017
Người chịu trách nhiệm chính: Mai Văn Tư - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam
Địa chỉ: 58 Hùng Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam; Điện thoại: 0235 3852960; Fax: 0235 3852401
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam - QTI

Thống kê truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter